« Najít podobné dokumenty

Obec Račetice - Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Račetice 19.5.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Račetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Račetice ze dne 19.5.2021 (279.63 kB)
OBEC RAČETICE
se sídlem Račetice 11,438 01 Žatec
IČO: 673 161
<br>
Tel: +420 474 392146,Bankovní spojení: KB a.s.Kadaň,č.účtu: 9225-441/0100
Web: www.racetice.cz Email: starosta@racetice.cz
<br>
<br>
Str.1
<br> Zápis ze zasedánı́ Zastupitelstva obce
Račetice
<br> Konané dne: 19.5.2021 v KD Račetice č.p.11
Zahájení: 18:00
<br> Bod programu 1.: Zahájení zasedání
<br> Starosta Bartoň v 18:00 přivítal přítomné: 6 zastupitelů,2 omluveni předem,2 zástupci veřejnosti <.>
Zastupitelé jsou usnášeníschopní <.>
<br> Program jednání byl zaslán a vyvěšen 12.5.2021,nikdo nemá návrh na doplnění nebo změnu <.>
Program byl schválen v navrženém znění hlasy všech 6 zastupitelů.Rovněž tak návrh na zapisovatele
– XXXXX XXXXXX a dva ověřovatele zápisu – XXXX XXXXXXXXX a XXXXXXX XXXXXX <.>
<br> Schválený program jednání:
<br> X.Zahájení zasedání
2.Kontrola usnesení z minulého jednání
3.Projednávání smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Račetice a ČEZ Distribuce,a <.>
<br> s <.>
4.Schválení prodeje nemovitostí
5.Různé
6.Závěr
<br> Bod programu 2.: Kontrola usnesení z minulého jednání
<br> Zápis a usnesení z minulého jednání jsou vyvěšeny,bez připomínek zastupitelů či veřejnosti.Úkoly se
plní nebo jsou splněny <.>
<br> Bod programu 3.: Projednávání smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Račetice a ČEZ
Distribuce,a.s <.>
<br> Bartoň: Majitel domu č.p.23 požádal o vybudování přípojky el.energie.Za tímto účelem musí
společnost ČEZ Distribuce vést kabely v přilehlém pozemku obce.Starosta navrhuje umožnit tuto
stavbu a odsouhlasit společnosti věcné břemeno pro dotčenou stavbu <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístěním stavby č.IV-12-4020522/SOBSVB/1 <.>
<br> Hlasování: Pro 6,proti 0,zdržel se 0 <.>
<br> Návrh byl schválen jako usnesení č.12/2021
<br>
<br>
<br>
<br> OBEC RAČETICE
se sídlem Račetice 11,438 01 Žatec
IČO: 673 161
<br>
Tel: +420 474 392146,Bankovní spojení: KB a.s.Kadaň,č.úč...

Načteno

edesky.cz/d/4670027

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Račetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz