« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Záměr prodeje pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

postr-519-2021.pdf
OBEC POSTŘEKOV
<br> Č.j.POSTR-519-2021-Fr <.>
<br> Postřekov,25.05.2021
<br> Obec Postřekov zveřejňuje ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zří- zení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ZÁMĚR PRODAT
<br> Pozemek parc.č.342/40,ostatní plocha,o výměře 43 m2,k.ú Postřekov za cenu 200 Kč/mz <.>
<br>.Přílohou tohoto záměru je výtisk části katastrální mapy s vyznačením zde uvedeného pozemku <.>
<br>.Bližší informace lze získat u XXXX XXXXX Anderleho tel: XXX XXX XXX,email: starosta©obecpostrekovcz Zájemci mohou svou písemnou žádost předat na podatelnu obecního úřadu či zaslat poštou na adresu obecního úřadu: Postřekov 270,345 35,a to do II.června 2021 do 17:00 hod
<br>.Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Postřekov na jednání 21.5.2021,usnesením
<br> 20210521/10—b
<br> Bc.XXXX XXXXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce a současně zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 26.05.2021
<br> Sejmuto na úřední desce a současně sejmuto na elektronické úřední desce:
<br> Příloha k č.j.POSTR—519-2021-Fr <.>

Načteno

edesky.cz/d/4669633


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz