« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Záměr prodeje pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

postr-520-2021.pdf
OBEC POSTŘEKOV
<br> Č.j.POSTR-520-2021-Fr <.>
<br> Postřekov,25.05.2021
<br> Obec Postřekov zveřejňuje ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zří- zení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ZÁMĚR PRODAT
<br> Části pozemku parc.č.443/29,ostatní plocha,k.ú.Postřekov o výměře 109 m2,dle GP č.884-206/2021 pozemek nově označený parc.č.443/40 <.>
<br>.Přílohou tohoto záměru je geometrický plán č.884—206/2021 s vyznačením zde uvedeného pozemku <.>
<br> : Bližší informace lze získat u XXXX XXXXX Anderleho tel: XXX XXX XXX,email: starosta©obecpostrekov.cz
<br> » Zájemci mohou svou písemnou žádost předat na podatelnu obecního úřadu či zaslat poštou na adresu obecního úřadu: Postřekov 270,345 35,ato do 11.června 2021 do 17:00 hod
<br> a Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Postřekov na jednání 21.5.2021,usnesením 20210521/lD-c
<br> Bc.XXXX XXXXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce a současně zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 26.05.2021
<br> Sejmuto na úřední desce a současně sejmuto na elektronické úřední desce:
<br> 396/11
<br> 396/5
<br> 421-4
<br> % 443/30
<br> 395/25
<br> 443/40
<br> 0 <.>
<br> 443/10
<br> 3915/16 Seznam souřadnic [S—JTSKJ
<br> & a 443/12 550451 0.443/23 Cielo bodu Souřadnice pro zapie do KN
<br> Y )( Kod kv.Poznamka 421-4 915751537 109490095 3 SLDUPEK_KDVDVY 421—9 88754017 109491152 3 KDLIK_DDCASNE 560— 151 138759807 109-4915.77 3 MEZNIK_PLASTDVY 1 88759577 109491121 3 MEZNIK_PLA5TOVY

Načteno

edesky.cz/d/4669632


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz