« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Rozpočtové opatření č.1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpoctove-opatreni-c-1.pdf
Rozpočtové opatření Organizace: 00253685 Obec Postřekov Číslo změny: 1 I1-2021 Dne: 30.04.2021 Text rozpočtového opatření: Starosta obce Postřekov schvaluje: navýšení finančních prostředků podle 516 odst.3 písm.b) zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpoštů v platném znění Zaúčtovat:
<br> SU AU OD PA SP PO ZJ UZ Změna rozpočtu
<br> Dotace silnice u MK
<br> Příjmy: 231 1000 00 00 42 16 000 17508 1 592 360,00 Výdaje: 231 1000 22 12 61 21 000 00000 1 592 360,00
<br> OSTATNÍ :
<br> Příjmy:
<br> Zmírnění dopadů kompenzačního zákona
<br> 231 1000 00 00 41 11 000 98037 46 323,35 Vratka VPS
<br> 231 1000 33 19 22 29 000 00000 61 101,00 231 1000 55 12 22 29 000 00000 23 561,00
<br> Dobropis el <.>
<br> 231 1000 55 12 23 29 000 00000 4 359,00 231 1000 36 39 23 29 000 00000 110 553,79 231 1000 36 13 23 29 000 00000 21 663,15
<br> Výdaje:
<br> Zeleň
<br> 231 0111 37 45 51 71 000 00000 150 000,00 DPH
<br> 231 1000 63 99 53 62 000 00000 102 279,29
<br> Vratka — volby 231 1000 64 02 53 64 000 00000 15 282,00
<br> Rozpočtové změny projednány a schváleny starostou dne 30.4.2021
<br> Rozpočtové změny vzaty na vědomí zastupitelstvem dne 21.5.2021
<br> Á,;,Bc.XXXX XXXXXXX starosta obce
<br> V Postřekově dne XX.X.2021 /_ A „67/- ď /.\)
<br> Vyvěšeno na EÚD na webových stránkách www.obecpostrekov.cz dne:

Načteno

edesky.cz/d/4669631

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz