« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška pro stanovení změny DZ - OPS 1-06 Špitálka, ulice Mlýnská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0281287_OPS_1-06_Spitalka_ulice_Mlynska.pdf
UL.MLÝNSKÁ - MK
<br> ops 1-06 ŠPITÁLKA,FÁZE A MMB/0256131/2020 -' „ KRPB-48810-1/ČJ-2020-0600Dl-KOL
<br> Pozn.: Výkresová dokumentace byla vypracována za účelem výměny DZ č.E 13 z režimu C na režim B na ul.Mlýnská V úseku ul.Přízova x Rumiště <.>
<br> Veškeré ostatní dopravní značení bylo vyřešeno v rámci výkresové dokumentace fáze A pro tuto oblast a V tomto výkrese je zobrazeno jako stávající stav.Všechno instalované dopravní značení musí
<br> být zrealizováno V souladu s TP 65 a TP 133 <.>
<br> ul.Rumiště
<br> MAŠ 353114; T/n/EŠ/í2%šlš
<br> Odbor dopravy Kounicova 67
<br> 601 67 BRNO ?.—018— W f * f * L E G E N D A : zÚ N A C ZÚN A B © O 31,„_ _1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ V pRAcgvyí DNYJ7-6h V PRACOVNÍ DNY V pmgvuj DNY /77 5 1 /*,_V_1a:_ ? DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ s OPRAVNENIM í SDPRÁVNĚNÍM SDPRAVNENIM,“Q) Instalovat “"“““ NEBO PU ZAPLACEN NEBO Po ZAPLACENÍ NEBo PD ZAPLAClENI *,„,„,CENY NA MISTE CENY NA MISTE CENY NA MISTE & Štílsnann » “Yn—13:5 DOPRAVNI ZNACENI RUSENE L A L J F 1 r \ VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL.<.> Brněnské OBLAST l-Uó OBLAST l-Ull OBLAST 1-06 ING.A.;fAVLÍčEK ING.IZ.BĚLOCH ING.IZ.BĚLOCH ING.J.NEŠPOR [.<.> —Iž komunikace ; A L J © Mě v M?,/'\W/ ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ & OBJEDN'ATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ wlĚsro BRNO ' DATUM ČERVENECZOZO © © © NÁZEV AKCE: FORMÁT A3 ops 1-06,FÁZE A STUPEN Vzorový vzhled vyplnění úsekových dodatkových tabulek E 13 v : MĚŘÍTKO 1500 s označením příslušných režimů a doby platnosti.0 B LA S T 5 P I TA L KA č.ZAKÁZKY 0025-2020 Vzhled samotného dopravního značení se řídí metodickými listy NÁzEv „Kusu: čÍSLo mne čÍSLo výxnesu- pro řešení dopravních situaci ve městě Brně č.16,17,18.zMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ „_1
0281287-2_Verejna_vyhlaska_Stanoveni_OPS_1-06_Spitalka_ulice_Mlynska_zmena_DZ.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0281287/2020 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0281287-2/2020/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimil@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.třídy <,>
<br> ulice Mlýnská,Brno – střed,pod názvem akce „Oblast placeného stání 1-06,Špitálka‘‘ – změna
<br> dopravního značení,doplnění DZ <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> „Oblast placeného stání 1-06,Špitálka‘‘,ulice Mlýnská,Brno – střed,změna organizace
<br> dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.třídy,ulice Mlýnská,Brno <,>
<br> formou výkresu číslo 01.1 pod názvem: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ‘‘,název akce: OPS 1-06
<br> FÁZE A,OBLAST ŠPITÁLKA,formát A3,měřítko 1:500,datum: červenec 2020,zpracované
<br> společností Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno - Štýřice,IČO:
<br> 60733098,a projednaného s dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona o
<br> silničním provozu,Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje <,>
<br> Specializované pracoviště dopravního inž...

Načteno

edesky.cz/d/4668811

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz