« Najít podobné dokumenty

Obec Skřipel - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Šance

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřipel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Audit_2020_DSO Šance.pdf
ooaoa INTER UDETU A KONTROLY __
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 178755/2020/KUSK SpZn: SZ_082731/2020!KUSK
<br>.<.> _ /* Stejnopís c.V
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ŠANCE IČ: 05994152 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí ŠANCE za rok 2020 bylo zahájeno dne 28.07.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného
<br> přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 20.05.2021 ' 02.09.2020
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí„ ve znění pozdějších předpisů & vsouladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přeszumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci DSO:
<br> 01.01.2020 - 31.12.2020
<br> Lážovice 50 267 24 Hostomice pod Brdy
<br> lng.XXXXXX XXXXXXXXXX Ing.XXXX XXXXXXXX (X.X.XXXX) Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX (XX.X.XXXX)
<br> XXXX XXXXX — předseda svazku „ XXXXXXX XXXXXXXXX - účetní (OSVC)
<br> Pověření k přezkoumání podle Š— 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,Š 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedouci Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK.Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato: - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na zákl...
PDF DSO Dobrovolný svazek obcí ŠANCE 2020 zpráva.pdf
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 178755/2020/KUSK Stejnopis č <.>
<br> SpZn: SZ_082731/2020/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ŠANCE
IČ: 05994152
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí ŠANCE za rok 2020 bylo zahájeno
<br> dne 28.07.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného
<br> přezkoumávajícím orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  20.05.2021
 02.09.2020
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2020 - 31.12.2020
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Lážovice 50
<br> 267 24 Hostomice pod Brdy
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
- kontroloři: Ing.XXXX XXXXXXXX (X.X.XXXX)
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX (XX.X.XXXX)
<br>
<br> Zástupci DSO: XXXX XXXXX – předseda svazku
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX - účetní (OSVČ)
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<...

Načteno

edesky.cz/d/4668325

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřipel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz