« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Závěrečný účet za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210524175654871
Licence: DA02 Strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012020 / 01012020)
<br> Obec Semněvice (či % )
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
<br> (v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identitikační číslo 00253715 název Obec Semněvice ulice,č.p.34 obec Semněvice PSČ,pošta 346 01 Kontaktní údaje telefon 379493138 fax e-mail semnevice©arcom.cz VWVW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu l.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů lll.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy — informativně Vl.Majetek Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody Vlll.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu lX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.l) GORDIC spol.s r.o.24.05.2021 l7h42m18s
<br> Licence: 0.402 strana 2 / 9 XCRGBZUC,ZUC (01012020 / 01012020) |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 4 296 500,00 4 356 500,00 4 312 583,47 Nedaňové příjmy 1 385 400,00 1 836 940,00 1 617 933,31 Kapitálové příjmy 265 800,00 265 703,28 Přijaté transfery 68 100,00 348 960,00 1 428 526,00 Příjmy celkem 5 750 000,00 6 808 200,00 7 624 746,06 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.1 000 000,00 1 000 000,00 1 002 980,35 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výdělčinnosti 9 000,00 9 000,00 14 092,68 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 009 000,00 1 009 000,00 1 017 073,03 1121 Daň z příjmů právnických osob 800 000,00 800 000,00 688 995,59 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 110 000,00 170 000,00 181 830,00 112 Daně z příjmů právnických osob 910 000,00 970 000,00 870 825,59 11 Daně z příjmů,zisku...

Načteno

edesky.cz/d/4665031

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz