« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Záměr obce - prodej obecních pozemků k výstavbě RD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer-86834.pdf
Obec Horní Bojanovice
Horní Bojanovice č.p.96,693 01,IČ 00 283 169 <,>
<br> tel 519 414 227,519 414 233,Email: info@hornibojanovice.cz
<br>
zveřejňuje dle par.39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích
<br>
Z Á M Ě R O B C E
<br>
Prodej stavebních pozemků
<br> Obec Horní Bojanovice hodlá prodat stavební pozemky,které budou
zasíťovány.Jedná se o pozemky p.č.1570/138 (o výměře 766 m2),1570/139
(649 m2),1570/140 (685 m2),1570/141 (787 m2),1570/144 (729 m2) <,>
1570/146 (811 m2),1570/147 (957 m2),1570/149 (774 m2),1570/152 (746
m2),1570/155 (749 m2),1570/161 (782 m2),1570/162 (795 m2),1570/163
(884 m2),1570/168 (729 m2) v katastru Horní Bojanovice.Kupní cena se bude
pohybovat v rozmezí 1.200 – 1.250,- Kč/m2.Pozemky budou využity pro
výstavbu rodinných domů.S vybranými uchazeči bude sepsána smlouva o
smlouvě budoucí na koupi pozemku,na základě,které bude vybrána záloha ve
výši 50 % ceny pozemku.Další z podmínek smlouvy budou: zřízení trvalého
pobytu v novém domě,kolaudace do 5 let a ponechání si nemovitosti ve svém
vlastnictví po dobu min.10 let od předání pozemku.Dále se bude celá výstavba
řídit Územním plánem obce a regulativem (dům bude nejblíže 5 m od obruby
komunikace,sedlová / valbová střecha – hřeben rovnoběžně s komunikací <,>
jedno nadzemní podlaží s možností podsklepení a podkrovního bydlení) <.>
Kupující dále uhradí před podpisem kupní smlouvy poplatek za převod
rezervovaného příkonu 3x25A ve výši 12.500,- Kč a doplatek 50 % <.>
Žádost společně s motivačním dopisem zašlete na Obecní úřad Horní
Bojanovice,693 01 Horní Bojanovice 96.Bližší informace na OÚ Horní
Bojanovice,tel.: 519414233 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> ……………………….<.> ………………… <.>
XXXXXXXX XXXXXXX –starosta
<br>
<br> Vyvěšeno: XX.X.2021 Sňato dne:
<br> Vyvěšeno v elektronické podobě: 24.5.2021

Načteno

edesky.cz/d/4664678

Meta

Prodej   Územní plánování   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz