« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Veleň - Rozhodnutí o umístění stavby: optické sdělovací vedení Jedlka, Malá Veleň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Veleň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o umístění stavby (2.73 MB)
Městský úřad,stavební úřad náměstí Míru 1,407 22 Benešov nad Ploučnicí
<br> sms.ZN.: MUBN—l495/2021/Ko er.: MUBN—2813/2021 VYŘIZUJE: I XXX XXXXXXX TEL.: XXX XXXXXX B-MAILX koskova©benesovancz DATUM: XX.5.2021 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Benešov nad Ploučnicí,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle & 13 odst.1 písm.(1) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním přánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),vúzemnírn řízení posoudil podle š84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby') kterou dne 15.3.2021 podal
<br> Strejda.Net s.r.o <.>,IČO 03468054,Benešovská 432/3,Děčín II-Nové Město,405 02 Děčín 2,- kterého zastupuje Mgr.XXX XXXXXXXXX,ICO XXXXXXXX,Na Petynce XXX/XX,Praha X- Střešovice,169 00 Praha 69
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle % 79 a 92 stavebního zákona & © 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> rozhodnutí o umístění stavby
<br> optické sdělovací vedení Jedlka,Malá Veleň (dále jen "stavba") na pozemku st.p.č.85/3 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.č 215 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.č.1502/39,ppč.1128/1 (trvalý travní porost),ppč.1128/2 (trvalý travní porost),ppč.1128/3 (trvalý travní porost),ppč.1161/1 (zahrada),ppč.1161/2 (ostatní plocha),ppč.1204/3 (zahrada),ppč.1205/7 (zahrada),ppč.1205/14 (ostatní plocha),ppč.1207/1 (zahrada),ppč.1502/1 (ostatní plocha),ppč.1502/38,ppč.1513 (ostatní plocha),ppč.1515/1 (ostatní plocha),ppč.1515/4 (ostatní plocha),p.p.č.1515/7 (ostatní plocha),ppč.1517/2 (ostatní plocha),ppč.1517/3 (ostatní plocha),ppč.1517/4 (ostatní plocha),ppč.1518 (ostatní plocha) v katastrálním území Malá Veleň <.>
<br> Druh a účel umisťované stavbv:
<br> - podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací,včetně vytyčovacích bodů podzemního komu...

Načteno

edesky.cz/d/4662829

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Veleň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz