« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
<br> oddělení stavební úřad
Generála Píky 1,Praha 6,PSČ 160 00,datová schránka x2d4xnx
<br>
<br>
<br>
Dopis VeVzS
čj <.>
<br>
MO 23827/2019-3031
<br>
<br> Ze dne 21.1.2019
Naše čj <.>
Sp.zn <.>
<br> Vyřizuje
Telefon
Mobil
<br> MO 126171/2021-1150
SpMO 11918-114/2019-1216
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
<br>
<br>
E-mail
<br>
janousekp1@army.cz
<br>
<br>
<br> Datum 5.května 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Ministerstvo obrany jako speciální stavební úřad (dále jen „úřad“) podle § 15 odst.1 písm.a)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením § 43 zákona
č.49/1997 Sb <.>,o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb.<,>
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o civilním letectví“),pro vojenská letiště,vojenské letecké stavby a jejich ochranná
pásma,a v souladu s ustanovením § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen
„správní řád“),zřizuje podle § 37 zákona o civilním letectví ochranná pásma leteckých
pozemních zařízení - radiolokátoru Hrušovany (dále jen „OP“) <.>
<br> Specifikace leteckého pozemního zařízení:
<br> Legislativní statut: Radiolokátor Hrušovany
Nadmořská spodní hrany antény primárního radaru: 316,78 m Bpv
Kraj: Ústecký (CZ042)
Obec: Hrušovany (563072)
Katastrální území: Lažany u Chomutova (648787)
Parcelní číslo: 407/12
Souřadnice točné osy radaru:
<br> Souřadnicový systém
WGS84 (G873) S-J TSK
<br> B L Y X
50° 23’ 39,10” 13° 30’ 10,25” 802 793,84 999 916,79
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Seznam použitých zkratek:
<br>
Podle ustanovení § 171 a následující,zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní
řád“),vydává úřad opatření obecné povahy (dále jen „OOP“),kterým se stanoví:
<br>
<br> Čl...

Načteno

edesky.cz/d/4661976

Meta

EIA   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz