« Najít podobné dokumenty

Obec Džbánice - Usnesení z 20.5.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Džbánice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 20.5.2021
2/21
<br> U S N E S E N Í
<br>
<br> z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Džbánice <,>
<br> konaného dne 20.5.2021,od 16:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Džbánice <.>
<br>
<br> 1 - Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Zastupitelstvo obce Džbánice určuje ověřovateli zápisu Ivanu Čechovou a Andělu Černou
<br> a zapisovatelem Janu Páralovou <.>
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> 2 - Schválení programu:
<br> Zastupitelstvo obce Džbánice schvaluje program zasedání
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> 3 – Nápravné opatření k přezkumu hospodaření obce za rok 2020
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí nápravných opatření a zároveň i jejich plnění k přezkumu
<br> hospodaření obce Džbánice za rok 2020 <.>
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> 4 – Závěrečný účet obce Džbánice za rok 2020
<br> Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce Džbánice a schvaluje závěrečný
<br> účet obce Džbánice za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> Džbánice za rok 2020 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
<br> hospodaření a přijímá k těmto nedostatkům nápravná opatření <.>
<br> Usnesení č.4 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> 5 – Účetní závěrka obce Džbánice za rok 2020
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Džbánice sestavenou k 31.12.2020 <.>
<br> Hlasování : Hlasování : XXXXX XXXXX – pro …………….<.>,XXXXX XXXXXXX - pro ………………….<.>
<br> XXXXX XXXXXX - pro ………….<.>,XXXXXXXX XXXXXXX - pro …………….<.> <,>
<br> XXXXX XXXXXXX – pro …………….<.>,XXXX XXXXXXXX – pro ……………….<,>
<br> XXXXX XXXXXXXXX - pro ……………
<br> Usnesení č.X bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> 6 – Linka bezpečí – žádost o podporu
<br> Zastupitelstvo obce Džbánice neschvaluje finanční podporu na provoz Linky bezpečí <.>
<br> Usnesení č.6 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> 7 – Příspěvky na stravné – ZŠ a MŠ Višňové
<br> Zastupitelstvo obce Džbánice bere na vědomí poskytnutí finančního příspěvku n...

Načteno

edesky.cz/d/4661719

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Džbánice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz