« Najít podobné dokumenty

Obec Stožec - Zveřejnění záměru č. 26

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru č. 26
Obecní úřad Stožec
<br>.Stožec 25,384 44 Stožec
<br> Vaše značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ve Stožci dne:
<br> stoz - 656/2021 Finiková 21.5.2021
<br> OBECSTOŽEC
<br> sídlo Stožec 25,PSČ 334 44,IČO: 00250686 zveřejňuje
<br> v souladu s ustanovením 55“ 39 odstavec 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění a usnesením Zastupitelstva obce Stožec č.17 ze dne 13.05.2021
<br> Záměr č.26/2021 PRONÁJEM
<br> - části nemovité věci,zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Prachatice <,>
<br> v katastru nemovitostí pro obec 550523 Stožec a katastrální území 755699 Stožec,na listu vlastnictví č.10001,tam vedené jako pozemek,označenýjako parcela č.101 1/2 o výměře 297 metrů čtverečních,parcela č.101 1/4 o výměře 205 metrů čtverečních <.>
<br> na
<br> pan XXXXXX XXXXXX
<br> Cena nájemného je stanovena ve výši XXX,- Kč./rok <.>
<br> Podmínky nájmu:
<br> Účel užívání: sekání trávy,údržba travních porostů
<br> Lhůta a místo pro podání nabídek:
<br> Vyjádření a nabídky dalších zájemců je možné doručit po dobu IS dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru na Obecní úřad Stožec,Stožec 25,PSC 384 44,v neprůhledných obálkách zabezpečených proti neoprávněně manipulací,označených „Záměr č.26/2021“ — neotvírat“ <.>
<br> Nabídka zájemce musí obsahovat minimálně:
<br> 1) Identifikací zájemce:
<br> - u fyzických osob: jméno,příjmení,datum narození,trvalé bydliště (popřípadě i kontaktní adresu),telefonní číslo,případně ICO <,>
<br> - uvprávnických osob: obchodní firmu (nebo název),sídlo (popřípadě i kontaktní adresu),[CO,jměno a příjmení zastupující osoby,telefonní číslo <.>
<br> Obecní úřad Stožec
<br> Stožec 25,384 44 Stožec
<br> 2) Nabízenou výši nájemného <.>
<br> 3) Podpis zájemce <.>
<br> Bližší informace je možné získat osobně na Obecním úřadu Stožec nebo telefonicky na čísle 603 169 163 Upozornění pro zájemce:
<br> - Při posuzování nabídek zájemců nemusí být upřednostněna ta s nejvyšší nabízenou cenou nájmu <.>
<br> - K nabídkám poda...

Načteno

edesky.cz/d/4660202

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz