« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany -  Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o školském obvodu  mateřské školy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
OBEC OPLANY
<br> © osm WLW
<br> Obecně závazná vyhláška č.1 12017
<br> kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
<br> Zastupitelstvo obce Oplany se na svém zasedání dne 17.6.2017,usnesením
<br> č.4/3/2017 usneslo vydat na základě ust.& 178 odst.2 písm.c) a ust.& 179 odst.3 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (Obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) :
<br> Čl.1 Stanovení školských obvodů
<br> Na základě uzavřené dohody obcí Nučice a Oplany o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy je území obce Oplany částí školského obvodu mateřské školy,jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kuřátka Nučice,Nučice 101,281 63 Kostelec nad Černými lesy,zřízená obcí Nučice <.>
<br> č|.2 Závěrečné ustanovení
<br> Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXX místostarosta
<br> lng.XXXXXX XXXXX starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: XX.6.2017
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 4.7.2017

Načteno

edesky.cz/d/4659760

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz