« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany -  Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o stanovení místního  koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
Obecně závazná vyhláška č.2/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
<br> Zastupitelstvo obce Oplany se na svém 7.zasedání dne 14.11.2009 usnesením č.24/2009 usneslo vydat na základě 5 12 zákona č.338/1992 Sb <.>,o XXXX z nemovitostí,ve znění pozdějších předpisů,a X 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a zákona č.362/2009,kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2009,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1
<br> Místní koeficient
<br> Na celém území obce Oplany se stanovuje místní koeficient,kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků,staveb,samostatných nebytových prostor a za byty,popřípadě jejich soubory,ve výši 2 <.>
<br>,Čl.2 Učinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2008 <.>
<br> / hafec/gm '
<br> XXXXX XXXXXXXXX PhDr.Vladislava Moravčíková
<br> místostarosta starosta Vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce: 14.11.2009 Datum vyhlášení (vyvěšení); 15.11.2009 Datum sejmutí: 1.12.2009 Datum účinnosti: 1.1.2010
<br> Vyhláška zaslána na Ministerstvo vnitra: 16.11.2009

Načteno

edesky.cz/d/4659759


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz