« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany -  Grafická část Územního plánu obce Oplany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
ÚZEMNÍ PLÁN OPLANY
<br> ETARA=NÁVRH
<br> HLAVNÍVÝKRES 1:5000
<br> HRANICE REŠENÉHO L'JZEMI HRANICE OBCE A KATASTRALNIHO ÚZEMI
<br> HRANICE ZASTAVENEHO ÚZEMI K |.4.2007
<br> ZASTAVITELNÉ PLOCHY
<br> EHmI
<br> PLOCHY PRESTAVBY
<br> _U |_ o o :|: —< m :o o N 2 |_ 2 _< š N.o C m o w rn š < —< C N _ <.>
<br> PLOCHV ZMEN
<br> SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ REKREACE PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI
<br> \:I OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÁ INFASTRUKTURA OBČANSKÉ VYBAVENÍ TELOVYCHOVNÁ A SPORTOVNI ZAŘIZENI
<br> VEŘEJNÁ PROSTRANSTVI
<br> TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
<br> ZELEN SOUKROMÁ A VYHRAZENA
<br> ZELEN.<.> NA VEREJNYCH PROSTRANSTVICH
<br> SMÍŠENÉ PLOCHY.<.> NEZASTAVENÉHO UZEMI
<br> PLOCHY VODNIA VODOHOSFODÁŘSKÉ
<br> PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
<br> m _.VŠ SE „„ :o << > 2 rn
<br> DD
<br> PLOCHY LESNÍ
<br> TÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
<br> C N ITI Š Z V? _< U)
<br> OSA NADREGIDNALNIHO BlOKORlDORU
<br> LOKÁLNÍ BlOCENTRUM
<br> LOKÁLNÍ BIDKORIDDR
<br> IWÉD DUBU
<br> INTERAKCNI PRvEK
<br> M85 KDMORCE _)
<br> DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
<br> DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNICE ||.TRIDY
<br> DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNICE III.TRIDY
<br> DQPRAVNI INFRASTRUKTURA MISTNI KOMUNIKACE
<br> mmm WUG
<br> ZÁZNAM o ÚČINNOSTI
<br>.' “I'.1' I : ÉĚŠŠnKITLIÉ'ngyĚaIery Jméno Funkce RozI'I'ko ou or zoce Ú Z E XXX NI P I_ A N
<br> Zos+upígglls+vo obce PhDr-VIGGISIGVG STAROSTKA
<br> any MORAVCIKOVÁ O P |_ A N Y
<br> Číslo jednací Datum vydání Dofum noby'ríúčlnnos'rl
<br> CE
<br> zpracovatel: Ing.archNero Soukeníkovó ICO =IOI63280 XXX XX Praha X.Gllnkovc| B
<br> Pořlzovofel Jméno Funkce Rozífko +e|.224 32 IO 40 mobII: 723 425 I40 s-moll: soukenlkovoavolny.cz
<br> H/ 1GB BRNLŠKÉLI
<br> MŠs'I'sky' úřad RIČony lng.Ces+míra odbor územního STASTNÁ podpis : dIgHóInIzpmcovóní:,dafum : I2/2001 pldnovdnlo reglondlnlho AT „ rozvoje
<br> (_- s/TRI
<br>.<.>.\jitka\h|avni_vykres\|eg_5.dgn Jun.11,2008 22:57:03
bez názvu
ÚZEMNÍ PLÁN OPLANY
<br> ETARA=NÁVRH
<br> HLAVNÍVÝKRES 1:5000
<br> HRANICE REŠENÉHO L'JZEMI HRANICE OBCE A KATASTRALNIHO ÚZEMI
<br> HRANICE ZASTAVENEHO ÚZEMI K |.4.2007
<br> ZASTAVITELNÉ PLOCHY
<br> EHmI
<br> PLOCHY PRESTAVBY
<br> _U |_ o o :|: —< m :o o N 2 |_ 2 _< š N.o C m o w rn š < —< C N _ <.>
<br> PLOCHV ZMEN
<br> SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ REKREACE PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI
<br> \:I OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÁ INFASTRUKTURA OBČANSKÉ VYBAVENÍ TELOVYCHOVNÁ A SPORTOVNI ZAŘIZENI
<br> VEŘEJNÁ PROSTRANSTVI
<br> TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
<br> ZELEN SOUKROMÁ A VYHRAZENA
<br> ZELEN.<.> NA VEREJNYCH PROSTRANSTVICH
<br> SMÍŠENÉ PLOCHY.<.> NEZASTAVENÉHO UZEMI
<br> PLOCHY VODNIA VODOHOSFODÁŘSKÉ
<br> PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
<br> m _.VŠ SE „„ :o << > 2 rn
<br> DD
<br> PLOCHY LESNÍ
<br> TÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
<br> C N ITI Š Z V? _< U)
<br> OSA NADREGIDNALNIHO BlOKORlDORU
<br> LOKÁLNÍ BlOCENTRUM
<br> LOKÁLNÍ BIDKORIDDR
<br> IWÉD DUBU
<br> INTERAKCNI PRvEK
<br> M85 KDMORCE _)
<br> DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
<br> DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNICE ||.TRIDY
<br> DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNICE III.TRIDY
<br> DQPRAVNI INFRASTRUKTURA MISTNI KOMUNIKACE
<br> mmm WUG
<br> ZÁZNAM o ÚČINNOSTI
<br>.' “I'.1' I : ÉĚŠŠnKITLIÉ'ngyĚaIery Jméno Funkce RozI'I'ko ou or zoce Ú Z E XXX NI P I_ A N
<br> Zos+upígglls+vo obce PhDr-VIGGISIGVG STAROSTKA
<br> any MORAVCIKOVÁ O P |_ A N Y
<br> Číslo jednací Datum vydání Dofum noby'ríúčlnnos'rl
<br> CE
<br> zpracovatel: Ing.archNero Soukeníkovó ICO =IOI63280 XXX XX Praha X.Gllnkovc| B
<br> Pořlzovofel Jméno Funkce Rozífko +e|.224 32 IO 40 mobII: 723 425 I40 s-moll: soukenlkovoavolny.cz
<br> H/ 1GB BRNLŠKÉLI
<br> MŠs'I'sky' úřad RIČony lng.Ces+míra odbor územního STASTNÁ podpis : dIgHóInIzpmcovóní:,dafum : I2/2001 pldnovdnlo reglondlnlho AT „ rozvoje
<br> (_- s/TRI
<br>.<.>.\jitka\h|avni_vykres\|eg_5.dgn Jun.11,2008 22:57:03

Načteno

edesky.cz/d/4659754

Meta

Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz