« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany -   č.2/2016  dne  29.6.2016       (č.5-8)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
strana 1 z 1
<br> Obec Oplany
<br>
<br> USNESENÍ
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č.2/2016 dne 29.6.2016
<br>
<br>
Usnesení č.5/2/2016
<br> Zastupitelstvo obce schválilo dle §4 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění
<br> pozdějších předpisů a v souladu se zněním vyhlášky č.220/2013 Sb.o požadavcích na schválení
účetních závěrek vybraných účetních jednotek,v platném znění,účetní závěrku za rok 2015 včetně
výsledku hospodaření obce <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.6/2/2016
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet za rok 2015
<br> včetně Zprávy Krajského úřadu Stč.kraje o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 se závěrem
„bez výhrad“ <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.7/2/2016
<br> Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo převod části pozemků parc.č.47/2,87/2 a 344/4 do
<br> vlastnictví obce formou darování.Zároveň schválilo zrušení předkupního práva k parc.č.st.28,které
podmiňoval Územní plán pro výstavbu místní komunikace.Obec se zavazuje zajistit a uhradit
vytýčení místní komunikace,zpracování GP a zapsání do KN <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.8/2/2016
<br> Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě
<br> č.28/2004-F,kterou má obec Oplany uzavřenu s městem Říčany,na základě kterého se mění čl.3
Úhrada nákladů za výkon přenesené působnosti dle zákona č.200/1990 Sb <.>,o přestupcích tak,že
cena za 1 projednaný přestupek činí 1.898,-Kč a XXXX za X vyhotovený posudek činí XX,-Kč <.>
Uzavření dodatku je účinné od 1.1.2016 <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Projednáno a schváleno : 29.6.2016
<br> Vyvěšeno : 30.6.2016
Sejmuto : 15.7.2016
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/4659746

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz