« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany -   č.3/2016  dne  16.7.2016       (č.9-14)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
strana 1 z 2
<br> Obec Oplany
<br>
<br> USNESENÍ
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č.3/2016 dne 16.7.2016
<br>
<br>
Usnesení č.9/3/2016
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo problematiku dodatku ke Smlouvě o zřízení školského obvodu a
<br> rozhodlo aby Dodatek byl postoupen Odboru veřejné správy,dozoru a kontroly MVČR se žádostí o
posouzení oprávněnosti <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br> Usnesení č.10/3/2016
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a podpořilo další činnost DSO Mikroregionu Černokostelecko a
<br> schválilo případný jednorázový příspěvek na plat jednomu zaměstnanci CSS ve 4.roce projektu
uzavřeného se SMO.Příspěvek ve výši cca 50 tis.Kč bude stanoven na základě rovného počtu obcí
v DSO <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.11/3/2016
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej oddělené části obecního pozemku
<br> p.č.691/32 dle geometrického plánu č.132-20/2016 za cenu 1.200,-Kč.Doprovodné náklady hradí
kupující <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.12/3/2016
<br>
<br> Zastupitelstvo obce rozhodlo,aby funkci komise pro otevírání obálek plnila hodnotící komise
<br> dle §71 odst.3 ZVZ č.137/2006 Sb <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br> Usnesení č.13/3/2016
<br>
Zastupitelstvo obce schválilo členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu
<br> „Výstavba malé vodní nádrže – rybník WOPLAN“ ve složení :
J.Rejholcová,Ing.M.Šebesta,J.Šmíd,H.Termerová,Ing.O.Ottomanský,M.Beránková
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
<br>
<br> strana 2 z 2
<br> Usnesení č.14/3/2016
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.2 týkající se navýšení
<br> daňových příjmů.Provede účetní obce <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br> Projednáno a schváleno : 16.7.2016
<br> Vyvěšeno : 17.7.2016
Sejmuto : 1.8.2016
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
Ke stažení
strana 1 z 1
<br> Obec Oplany
<br>
<br> USNESENÍ
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č.4/2016 dne 27.8.2016
<br>
<br>
Usnesení č.15/4/2016
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.3 týkající se navýšení
<br> daňových příjmů.Provede účetní obce <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
Usnesení č.16/4/2016
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zveřejnění Záměru odprodat obecní pozemek
<br> p.č.691/33 jako oddělenou část z p.č.691/1 dle GP č.133-97/2016 schváleného KÚ 17.8.2016 <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
Usnesení č.17/4/2016
<br>
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu zadavatele ze Zadávacího řízení na zakázku „Výstavba
<br> malé vodní nádrže – rybník Woplan“ a pověřuje starostu obce vést jednání o návrhu smlouvy
s vítězným uchazečem <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
<br> Projednáno a schváleno : 27.8.2016
<br> Vyvěšeno : 31.8.2016
Sejmuto : 15.9.2016
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
Ke stažení
strana 1 z 2
<br> Obec Oplany
<br>
<br> USNESENÍ
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č.5/2016 dne 22.11.2016
<br>
<br>
Usnesení č.18/5/2016
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo stanovisko dozorového orgánu MV a schválilo uzavření dodatku
<br> č.1 ke smlouvě o zřízení školského obvodu <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.19/5/2016
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-
<br> 12-6015578/VB/2 se společností ČEZ Distribuce za náhradu 1.000,-Kč <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.20/5/2016
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej oddělené části obecního pozemku p.č.691/33
<br> dle geometrického plánu č.133-97/2016 schváleného KÚ 17.8.2016 za cenu 4.100,-Kč <.>
Doprovodné náklady hradí kupující <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.21/5/2016
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo žádost vlastníků č.p.75 a 76 s tím,že do doby vyřešení
<br> odtokových poměrů a případné rekonstrukce místní komunikace s dešťovou kanalizací nebude část
pozemku 692/1 prodávat <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br> Usnesení č.22/5/2016
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.4 týkající se navýšení
<br> daňových příjmů.Provede účetní obce <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.23/5/2016
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odkoupení pozemků p.č.202 a 199 za cenu
<br> 10,-Kč/m2.Zároveň pověřuje starostu obce uzavřít kupní smlouvy a zajistit zápis v KN <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
strana 2 z 2
<br> Usnesení č.24/5/2016
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odkoupení pozemků podél potoka dle přílohy za
<br> jednotnou cenu 5,-Kč/m2.Zároveň pověřuje starostu jednáním s vlastníky a uzavřením kupních
smluv <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.25/5/2016
<br>
<br> Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje prodloužení nájemní smlouvy se
souča...

Načteno

edesky.cz/d/4659745

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz