« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany -   č.2/2015  dne  10.5.2014      (č.4-12)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
strana 1 z 2
<br> Obec Oplany
<br>
<br> USNESENÍ
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č.2/2014 dne 10.5.2014
<br>
<br>
Usnesení č.4/2/2014
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit Záměr na odprodej obecního pozemku p.č.691/19 <.>
<br> Doprovodné náklady hradí kupující <.>
<br>
Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.5/2/2014
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit Záměr na odprodej částí obecního pozemku p.č.29/1
<br> oddělených dle návrhu GP č.120-185/2013 ze dne 11.2.2014 jako p.č.29/12 a st.p.č.99 <.>
Doprovodné náklady hradí kupující <.>
<br>
Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.6/2/2014
<br>
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy s EKO-KOM dle návrhu s dodatkem,ve
<br> kterém obec pověřuje svozovou firmu ASA výkaznictvím <.>
<br>
Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br> Usnesení č.7/2/2014
<br> Zastupitelstvo obce nemá námitek k možnosti připojení p.č.397/10 k přístupové komunikaci
<br> p.č.701 za podmínky vypořádání s vlastníkem p.č.700 a 24 (manž.Bílkovi) <.>
<br>
Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.8/2/2014
<br> Zastupitelstvo obce deleguje paní Bc.K.Pokornou jako projektovou manažerku pro jednání
<br> s investory,donátory a dodavateli pro rekonstrukci dětského hřiště Na Průhoně <.>
<br>
Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.9/2/2014
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje podání Žádosti o 1 místo na VPP <.>
<br>
Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
<br> strana 2 z 2
<br> Usnesení č.10/2/2014
<br> Zastupitelstvo obce schválilo dle §4 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění
<br> pozdějších předpisů a v souladu se zněním vyhlášky č.220/2013 Sb.o požadavcích na schválení
účetních závěrek vybraných účetních jednotek,v platném znění,účetní závěrku včetně výsledku
hospodaření obce <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.11/2/2014
<br>
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet za rok 2013
<br> včetně Zprávy Krajského úřadu Stč.k...

Načteno

edesky.cz/d/4659738

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz