« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Nařízení státní veterinární správy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení státní veterinární správy
f “4.iliiilililiilijjjjjiiiliii
<br> svspes
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj (dále také „KVSU") jako správní orgán místně & věcně příslušný podle ustanovení 5 47 odst.4 a 7 a 5 49 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisu,v souladu s ustanovením Š 17 odst.1 veterinárního zákona a podle nařízení Evropského parlam ntu a Rady (EU) 20161429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některýc aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“),v platném znění,a nařízení Komise v řeneseně pravomoci (EU) 2020/68? ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení Evropsk ho parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uved ných na seznamu,ukončuje
<br> mimořádná veterinární opatření
<br> k zamezení šíření nebezpečn nákazy — vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influenzy) na území České republiky,která byl nařízena dne 6.4.2021 nařízením Státní veterinární správy č.j.SVS/2021/042414-U k 2 mezeni šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v Usteckém kraji v souvislost s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Razice (č.k.ú.648213) v okr se Teplice <.>
<br> Čl.1
<br> Vzhledem k XXX u.že ochranném pásmu byly splněny všechny povinnosti vyplývající z článku 2,4 výše uvedených mimořád ých veterinárních opatřeních a v pozorovací době 30 dní od provedení předběžné dezinfekce v ohni ku nebyl prokázán další případ výskytu aviární influenzy,pominuly okolnosti,které si nařízení ýše uvedených mimořádných veterinárních opatření vyžádaly,bylo rozhodnuto,jak je shora uved o <.>
<br> Dnem účinnosti to XXX nařízení se zrušuje nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/2021/042414-U ze dn B.4.2021 <.>
<br> Čl.2.Sankce
<br> Za nesplnění nebo p rušení povinností vyplývajících z těchto...

Načteno

edesky.cz/d/4657001

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz