« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Odstávka elektrické energie 9.6.2021 Pocinovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210519175537156
E DISTRIBUCE
<br> Odesláno datovou zprávou na:
<br> IDDS: 265a65b (Obec Semněvice)
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č.110060774459
<br> Dovolte,abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 9.6.2021 od 7:30 do 15:30 v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy <.>
<br> Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní před její realizací,tj.omezením nebo přerušením dodávek elektrické energie <.>
<br> Na základě uvedeného si Vás dovolujeme požádat o součinnost při informování Vašich obyvatel zveřejněním přiloženého oznámení na úřední desce,internetových stránkách a případně i dalším způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě,které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny <.>
<br> Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba,popř.jsou tyto informace k dispozici také na www.cezdistribucecz/odstavky,a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci a zveřejnění přiložených podkladů Vašim obyvatelům <.>
<br> S pozdravem
<br> lng HWUZ/
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX Vedoucí odboru Obsluha pro veřejný sektor ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> ČEZ Distribuce,3.5.Děčín- Děčín |\/- Podmokly,Teplická 874/8,PSČ 405 02 | Kontaktní linka: 800 850 860 l e- -mail: info©cezdistribuce cz | www.cezdistribuce.cz| lČO: 24729035,DIČ: CZ24729035| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,sp.zn.B2145| zasílací adresa: ČEZ Distribuce,a.s.Plzeň,Guldenerova 2577/19,PSČ 326 00
<br> SKUPlNA ČEZ www.cezdistribuce.cz
<br> E DISTRIBUCE UPOZORNĚNÍ
<br> na odstávku elektřiny č.110060774459
<br> dne 9.6.2021 od 7:30 do 15:30 hodin
<br> Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
<br> Pocinovice (okres Domažlice)...

Načteno

edesky.cz/d/4656387

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz