« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 5 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru dodatek č. 5.pdf [0,10 MB]
Obecní úřad Libníč – Obec Libníč email: obec@libnic.cz
<br> Libníč 85,373 71 Libníč tel.: +420724 164 288
<br> www.libnic.cz IČ: 00581445
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Libníč
<br>
<br> zveřejňuje
v souladu s § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném
<br> znění
<br>
<br>
<br> z á m ě r u z a v ř í t d o d a t e k č.5
<br> smlouvy o nájmu kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného
vodohospodářského majetku obce Libníč za účelem jeho správy
<br> a provozování uzavřené dne 5.12.2008 <,>
ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“)
<br>
<br>
<br> Předmětem dodatku č.5 je rozšíření předmětu provozování o následující
majetek:
<br>
- splašková kanalizace
sestávající z kanalizace PVC DN 300 v celkové délce 118,99 m
na pozemcích parc.č.324/1,parc.č.3,parc.č.335/35 a parc.č.335/51
vše v k.ú.Libníč
<br>
<br> Podmínky pronájmu:
<br> Uvedený vodohospodářský majetek bude pronajat v souladu s uzavřenou
<br> smlouvou <.>
<br>
<br>
<br> V Libníči dne 18.5.2021
<br>
<br> XXXX XXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/4652938


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz