« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení výkonu přenesené působnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
o zabe
<br> uzavřený v souladu s ustanc zřízení),ve znění pozdějších zákona č.500/2004 Sb <.>,spre
<br> N
<br> Město Bílina zastoupené Mgr.Zuzanou Sc se sídlem Břežanská 50/4,41 lČ:00266230 jako obec s rozšířenou působ (dále jen „město Bílina“)
<br> I8
<br> a
<br> Obec Světec zastoupená lng.Barborou Ba; se sídlem Zámek 1,417 53 S\ IČ:00266612 příslušná do správního obvod (dále jen „Světec“)
<br> w Město Bílina a obec Světec <,>
<br> uzavírají tento dodatek &.1:
<br> Smluvní strany mají mezi sebe části přenesené působnosti v o uzavřena dne 17.02.2006,vedeným pod zn.: 245lSČa l' uzavřením <.>
<br> Předmětem dodatku je změna (Uhrada nákladů),a to:
<br> 1.Čl Hl(Úhrada|1áHadů)odst
<br> „Na úhradu nákladů spojený svého rozpočtu městu Bílir
<br> českých) za každý jeden p vyřízen.“
<br> předpisů a dle ustanovení 160 odst.1 a 5 a ustanoven vní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> u uzavřenu veřejnoprávní smlouvu alasti projednávání přestupků.Tat
<br> Dodatek č.1
<br> kVEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVĚ
<br> zpečení výkonu přenesené působnosti
<br> ením 63 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> i 5 166 „správní řád“) <.>
<br> ČLI Smluvní strany
<br> hwarz Bařtipánovou,starostkou města
<br> 01 Bílina,Ustecky kraj
<br> 1030
<br> antovou,starostkou obce ětec,Ustecký kraj
<br> obce s rozšířenou působností Bílina
<br> společně (dále jen „smluvní strany“)
<br> ČLIl.jejímž předmětem je výkon 0 veřejnoprávní smlouva byla
<br> “kdy rozhodnutím Krajského úřadu Usteckého kraje,(ZU/2006 ze dne 31.03.2006,byl vysloven souhlas s jejím
<br> ČLIH Předmět dodatku
<br> obsahu výše specifikované veřejnoprávní smlouvy v ČI.III
<br> 1 veřejnoprávní smlouvy se mění následujícím způsobem: sh s výkonem předmětu smlouvy bude obec Světec hradit za
<br> a částku vdohodnulě výši 3.000 Kč (slovy: třitislce korun )daný případ bez ohledu na to,jak bude ten,který případ
<br> Stránka 1 z 2
<br> 2.Čl.Ill (Úhrada nákladů) odst.2 veřejnoprávní smlouvy se mění následujícím způsobem:
<br> „Úhradu p...

Načteno

edesky.cz/d/4652620


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz