« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Nařízení města Domažlice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zpracovani-hospodarskych-osnov.pdf
NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE
č.1/2021
<br> kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
<br> Rada města Domažlice se usnesla dne 04.05.2021 usnesením č.3557 na základě ustanovení § 25
odst.2 a § 48 odst.2 písm.d) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),a v souladu s
ustanovením § 11 odst.2 a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 13 vyhlášky č.84/1996 Sb <.>,o lesním hospodářském
plánování,v platném znění,vydat toto nařízení:
<br> Čl.1
<br> 1.Město Domažlice vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov1 (dále jen
„osnovy“) <.>
<br> 2.Osnovy budou zpracovány pro zařizovací obvod Domažlice - Koloveč,zahrnující všechny lesy
o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob,s výjimkou těch,pro
které budou zpracovány lesní hospodářské plány2 (dále jen „plán“),v katastrálních územích
<br> Chocomyšl
Kaničky
Koloveč
Mezholezy (část katastrálního území)
Němčice u Kdyně (část katastrálního území)
Srbice
Strýčkovice
Těšovice
Úboč (část katastrálního území)
Únějovice (část katastrálního území)
Všepadly (část katastrálního území)
Zíchov
<br> 3.Osnovy budou zpracovány na období 10 let od 01.01.2023 do 31.12.2032
<br> 4.Zpracování osnov zajišťuje Městský úřad Domažlice,odbor životního prostředí (dále jen
„zadavatel“),jako příslušný orgán státní správy lesů (§ 48 odst.2 písm.d) lesního zákona) <.>
Náklady na zpracování osnov hradí stát (§ 26 odst.2 lesního zákona) <.>
<br> 1 Lesní hospodářské osnovy se zpracovávají pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů pro všechny lesy ve
vlastnictví fyzických a právnických osob o výměře menší než 50 ha,pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský
plán.(§ 25 odst.1 lesního zákona)
<br> 2 Zabezpečit zpracování lesních hospodářských plánů jsou povinny právnické osoby,kterým je svěřeno nakládání
...

Načteno

edesky.cz/d/4652591

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz