« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Usnesení 13.5.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 13.5.2021
USNESENÍ č.13 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEŽANY <,>
<br> konaného dne 13.5.2021
<br> zastupitelstvo obce Břežany po projednání:
<br> 1.Schvaluje rozpočtové opatření č.1 pro rok 2021 <.>
<br>
<br> 2.Schvaluje Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2020 <.>
<br>
<br> 3.Schvaluje Inventarizační zprávu r.2020 <.>
<br>
<br> 4.Schvaluje poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč pro SDH XXXX XXX <.>
<br> ZO pověřuje starostku podpisem Smlouvy o poskytnutí daru <.>
<br>
<br> 5.Schvaluje poskytnutí daru SDH Týnec ve výši 5.000 Kč <.>
<br> ZO pověřuje starostku podpisem Smlouvy o poskytnutí daru <.>
<br>
<br> 6.Schvaluje poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč Mateřské škole Hradešice <.>
<br> ZO pověřuje starostku podpisem Smlouvy o poskytnutí daru <.>
<br>
<br> 7.Schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč pro Oblastní Charitu Horažďovice <.>
<br> ZO pověřuje starostku podpisem Smlouvy o poskytnutí daru <.>
<br>
<br> 8.Schvaluje Žádost o poskytnutí dotace ve výši 6.006 Kč pro Plzeňský kraj na zajištění dopravní
<br> obslužnosti v období od 1.1.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> ZO pověřuje starostku podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové dotace <.>
<br>
<br> 9.Schvaluje Dodatek č.10 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství mezi obcí
<br> Břežany a firmou XXXXXX XXXXXXXX a.s <.>
<br>
<br> XX.Schvaluje přijetí dotace z programu PSOV PK 2021 Plzeňského kraje ve výši 1700.000 Kč na
<br> opravu křižovatky ve středu obce <.>
<br>
<br> 11.Schvaluje přijetí dotace z programu Podpora a ochrana lesa v PK 2017+ ve výši 26.999 Kč na
<br> zřízení nových oplocenek <.>
<br>
<br> 12.Schválilo členský příspěvek pro DSO Horažďovicko na I.pololetí ve výši 7.000 Kč
<br>
<br> 13.Bere na vědomí zprávu Finančního výboru ze dne 10.5.2021 <.>
<br>
<br> Zápis byl vyhotoven dne: 15.5.2021
<br>
<br> Zapisovatel: XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Ověřovatelé: XXXXX XXXXXXX,dne XX.X.XXXX
<br>
<br> XXXX XXXXXX,dne XX.X.XXXX
<br>
<br> Starostka: XXXXX XXXXXXXXXX,dne XX.X.XXXX
<br>
<br> Místostaro...

Načteno

edesky.cz/d/4651202

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz