« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Veřejné zasedání 13.5.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejné zasedání 13.5.2021
1
<br>
<br> Poř.č.zápisu: 13
<br>
<br> Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Břežany <,>
<br> konaného dne 13.5.2021,od 19:00 hodin
<br> v kanceláři OÚ
<br>
Členové zastupitelstva obce přítomní po celou dobu zasedání:
<br> XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX <.>
<br> Nepřítomen :
<br>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva <.>
<br>
Zasedání Zastupitelstva obce Břežany (dále jen ZO) bylo zahájeno v 19:05 hodin starostkou obce <.>
<br> Zasedání bylo řádně svoláno.Informace o konání veřejného zasedání ZO byla zveřejněna v souladu se zákonem na
<br> úředních deskách,současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Starostka z prezenční listiny
<br> přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala,že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7
<br> všech členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.ZO bylo usnášeníschopné po celou dobu
<br> zasedání.Usnesení z minulé schůze splněno.ZO bylo seznámeno se zápisem č.12 z minulého veřejného zasedání <,>
<br> ZO schválilo zápis bez připomínek.Zápis byl zveřejněn na úředních deskách OÚ,nebyly k němu vzneseny námitky <.>
<br> Zápis je uložen k nahlédnutí v kanceláři OÚ <.>
<br>
Určení ověřovatelů a zapisovatele a schválení programu <.>
<br>
Předsedající určil ověřovateli zápisu: Pavla Nováčka,XXXXX XXXXXXX,zapisovatelem: Milana Kodýtka <.>
<br> Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Zastupitelstvo obce Břežany schvaluje následující program veřejného zasedání:
<br>
1) Projednání a schválení rozpočtového opatření č.1 na rok 2021 <.>
2) Projednání a schválení Výroční zprávy o poskytování informací za rok 2020 <.>
3) Projednání a schválení Inventarizační zprávy r.2020 <.>
4) Projednání a schválení poskytnutí darů <.>
5) Projednání a schválení Žádosti o poskytnutí účelové dotace – Plzeňský kraj <.>
6) Projednání a schválení dodatku smlouvy č.10 s...

Načteno

edesky.cz/d/4651201

Meta

Dopravní informace   Rozpočet   Zákon 106/1999   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz