« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 92_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

92_2021.pdf
1/5
<br> Statutární město Ostrava
<br> Bylo současně zveřejněno Úřad městského obvodu Vítkovice Statutární město Ostrava
<br> na www.vitkovice.ostrava.cz ŽÍEĚLÝJQWGM “"“““ V“ Úřad městského obvodu OSTRAVAm VITKOVICE StatUtámí měStO OStrava 9 vmtowcs odbor ovl/“JK
<br> alé- -,<.>
<br> Úřad městského obvodu Vítkovice
<br> „Ím,-,písemnost evid není odbor výstavby,životního prostředí a stavebního radu ČiSlO.<.>.<.>.<.>.<.> Žg/ÉOZ1 vyvěšena dne:.<.>.jjj—2027 Vaše značka: sňata dne:.<.> Ze dne: 10_ 5_ 2021 za správnost:.<.> ffi/Mám Cj.: VITK/08727/2l/VŽPaSŘ/Če Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX SP- zn.: S-VITK/XXXXX/XX/X Štramberská XXX/XX VVřlZUJ'eí Štěpánka Kepecká 703 00 Ostrava — Vítkovice Teíefon: 599 453 163 E-mail: skopeckamlvitkoviceostrava.cz Datum: 12.5.2021
<br> Stanovení místní úpravy provozu ul.Štramberská - vodorovné dopravní značení - svislé dopravní řešení
<br> Návrh opatření obecné povahy
<br> * Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy * Výzva k podání připomínek * Určení lhůty
<br> Statutární město Ostrava,ÚMOb Vítkovice,odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu obdržel podání Mgr.Martiny Nouzákové,nar.dne 26.6.1969,Štramberská 824/ 12 703 00 Ostrava - Vítkovice,návrh na stanovení místní úpravy silničního provozu spočívající vumístění dopravního značení „ul.Štramberská — svislé a vodorovné dopravní značení pro vyhrazené parkoviště“ na místní komunikaci IV.třídy ul.Štramberská v Ostravě — Vítkovicích - viz.vyhlč.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění <.>
<br> Důvodem pro stanovení místní úpravy provozu je osazení svislého a vodorovného dopravního značení vyhrazeného parkoviště na místní komunikaci IV.třídy na území SMO,Mob Vítkovice <.>
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu byl projednán s dotčeným orgánem ve smyslu ust.© 172 odst.1 zákona o.500/2004 Sb <.>,správního řádu.Policie ČR,MŘ- Dl Ostrava vydala dne 10.5.2021 pod č.j.KRPT- 94830/ČJ—2021-070706 souhlas bez podmínek <.>
<br> Statutární m...

Načteno

edesky.cz/d/4649988

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
18. 06. 2021
18. 06. 2021
16. 06. 2021
16. 06. 2021
16. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz