« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 94_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

94_2021.pdf
Statut-arm mesto Ostrava Statutární město Ostrava
<br> ÚŠÍJd méstskfhcěolbvodu Víškošíce,! kéh bvodu \ I v v,<.> tv.' v ' o 0
<br> :=.Statutarnl mesto Ostrava 3 kuftruggan za “ m m v a Urad ní,/ŽŠŽGVICE
<br> řeším Městský obvod Vítkovice OSTRAVAH! CV
<br> 1- m 9 vlmowce odbgrí/'=*/<
<br> “f=—»— starosta pisemnost evidenční
<br> Bylo souoasne zveřejněno číslo.<.>.<.>.<.> ŽÍKĚÝĚZ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> na www.vutkovnceostravacz vyvěšena dne;.<.>.Íč.ffě€f?.Z.<.>.<.> <.>
<br> Ve smyslu ustanovení 5 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném zm nsíňala dne za správnost: J
<br> VITK/08785/21/BaWKry
<br> zveřejňujeme záměr pronajmout pozemek
<br> parc.č.176128,zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 22 m2,'k.ů.Vítkovice,obec Ostrava,dle zákresu ve snímku katastrální mapy <.>
<br> 0 záměru pronájmu rozhodla Rada MOb Vítkovice svým usnesením číslo 2035/RMOb-Vit/1822/84 ze dne 12.05.2021 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích dne 13.05.2021
<br> Statutární mesto Ostrava R.h d Č,k / městský obvod Vítkovice 1c ar erma f 0,<.> m starosta MOb Vítkowce o &'“SDEBEAVA.<.> <.>
<br> nf
<br> MII/í
<br> 111
<br> 176/12
<br> Fid/ft?
<br> Mírové náměstí 1.703 79 Ostrava |? 00845451 DIČ cz 00845451 | | ' www.vitkovice.ostrava.cz Cislo účtu 164930934910800 '_.<.> <.>
<br> posta©vitkovice.ostrava.cz lD DS 7mqbr27

Načteno

edesky.cz/d/4649986


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
27. 07. 2021
27. 07. 2021
27. 07. 2021
27. 07. 2021
26. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz