« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 95_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

95_2021.pdf
95“,ífozt
<br> Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava
<br> za“ annitso samota m EU 222133;Řízžžšíšttíitnlétkťšite úřad městského obvodu ouaujsíanz euseonos ctila a www A"" VÍTKOVICE e VOŘŽJICREAV "' odborů—vvnK
<br> písemnost evidenční
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (:.112021
<br>,Statutární město Ostrava sňala dne Uřad městského obvodu Polanka nad Odrou,za správnost:
<br> tajemnice ÚMOb Polanka nad Odrou
<br> vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci ÚMOb Polanka nad Odrou:
<br> Druh práce: » referent majetku
<br> Místo výkonu práce: Ostrava — Polanka nad Odrou,ul.1.května č.p.330! 160,725 25
<br> Zařazení: úředník
<br> Charakteristika vykonávané práce: uzavírání smluv z pozice vlastnika,příprava materiálu do rady a zastupitelstva souhlasy z pozice vlastníka nájemní smlouvy,smlouvy o právu provést stavbu,kontrola majetku obce v terénu,smlouvy o nájmu nebytových prostor aj
<br> Platové zařazení: 9.— 10.platová třída v souladu s nařízením vlády č.300/2019 Sb <.>,v platném znění,možnost postupného přiznání osobního příplatku podle kvality odvedené práce
<br> Požadované vzdělání: středoškolské ukončené maturitou nebo vysokoškolské nejlépe stavebního směru,předpoklady dle 5 4 zákona č.312/2002 Sb.<,>
<br> Jiné požadavky: dobrá uživatelská znalost práce na PC,samostatnost,komunikativní schopnosti,zodpovědnost,znalost zákona o obcích,správního řádu vítána
<br> Předpoklady: státní občan ČR nebo cizí stání občan,který má v ČR trvalý pobyt způsobilost k právním úkonům bezúhonnost ovládání jednacího jazyka
<br> Přihláška musí obsahovat: -jméno,příjmení,titul — datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu u cizího státního občana - datum a vlastnoruční podpis
<br> Doklady,které zájemce připojí k přihlášce:
<br> - životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech <,>
<br> - výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měs...

Načteno

edesky.cz/d/4649985

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
18. 06. 2021
18. 06. 2021
16. 06. 2021
16. 06. 2021
16. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz