« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 96_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

96_2021.pdf
16 ///.- V 4023
<br> Statutární město Ostrava
<br> 'řd étk'h b dV'ki.<.>.<.> „ŽS/lo soťgzsné zveřtejněno šišačššnfza'íů,Čína.-čím 323 Urad nestěgaggbvodu WWW.ovuceos rave.cz OSTRAVAH! 9 vlrxovncs odborOVleK
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.2/2021
<br> ' Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Polanka nad Odrou
<br> Statutární město Ostrava
<br> písemnost evidenční
<br> crslqu/LDU vyvěšena dneflgzov
<br> sňata dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>,<.> I za správnost: Koma/(U
<br> tajemnice ÚMOb Polanka nad Odrou
<br> vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci ÚMOb Polanka nad Odrou:
<br> Druh práce: - výkon státní správy a samosprávy na úsek silničního hospodářství,životního prostředí,investiční činnosti a ti m související agendou Místo výkonu práce: Ostrava — Polanka nad Odrou,ul.1.května č.p.330/160,725 25
<br> Zařazení: úředník
<br> Charakteristika vykonávané práce: silniční správní úřad,povolování výjimek do zákazu vjezdu,povolování kácení dřevin rostoucích mimo les,odpadové hospodářství,aj <.>
<br> Platové zařazení: 9.- 10.platová třída vsouladu snařtzenim vlády č.300/2019 Sb <.>,v platném znění,možnost postupného přiznání osobního příplatku podle kvality odvedené práce
<br> Požadované vzdělání: středoškolské ukončené maturitou nebo vysokoškolské nejlépe stavebního směru,předpoklady dle 5 4 zákona č.312/2002 Sb.<,>
<br> Jiné požadavky: znalost zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,znalost zákona 500/2004 Sb <.>,správní řád,znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,znalost zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku silničního hospodářství nebo životního prostředí výhodou,nutná uživatelská znalost PC,samostatnost.komunikativní schopnosti.zodpovědnost,praxe ve státní správě a samosprávě vítána
<br> Předpoklady: státní občan ČR nebo cizí stání občan,který má v ČR trvalý pobyt způsobilost k právním úkonům bezúhonnost ovlád...

Načteno

edesky.cz/d/4649984

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
17. 08. 2021
17. 08. 2021
13. 08. 2021
12. 08. 2021
11. 08. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz