« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - Mikroregion Přešticko – Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha (313.13 kB)
1
<br> Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko
<br> rok 2020
<br>
<br>
<br>
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Přešticko sdružuje celkem 21 obcí (Obec Bolkov,Obec
<br> Buková,Obec Dolce,Obec Horní Lukavice,Obec Horšice,Obec Chlumčany,Obec Kbel,Obec
<br> Lužany,Obec Nezdice,Obec Oplot,Obec Otěšice,Město Přeštice,Obec Příchovice,Obec
<br> Ptenín,Obec Radkovice,Obec Roupov,Obec Řenče,Obec Skašov,Obec Soběkury,Obec
<br> Týniště a Obec Vlčí).Vznikl v roce 2001 transformací původního zájmového sdružení 23 obcí
<br> s názvem Mikroregion Přešticko (ten byl založen v roce 1999).V roce 2010 z něj vystoupila
<br> Obec Merklín.Přidruženou obcí byla Obec Dolní Lukavice do 31.12.2011 <.>
<br> Stanovy Mikroregionu Přešticko a jejich případné změny jsou k dispozici na webových
<br> stránkách www.presticko.cz <.>
<br> Rozpočet Mikroregionu Přešticko na rok 2020 byl sestaven v souladu s platnými právními
<br> předpisy upravujícími financování měst a obcí (zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,zákon č <.>
<br> 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,zákon č.243/2000Sb <.>,o
<br> rozpočtovém určení daní) <.>
<br> Mikroregion Přešticko hospodařil v roce 2020 podle rozpočtu schváleného na Valné hromadě
<br> MP konané dne 10.12.2019 usnesením č.49/5.Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný,příjmy
<br> a výdaje ve výši 240 100,00 Kč.Rozpočet byl upraven třemi rozpočtovými opatřeními na
<br> příjmy v hodnotě 649 250,00 Kč a výdaje v hodnotě 388 100,00 Kč <.>
<br>
<br> schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
<br> příjmy 240 100,00 Kč 649 250,00 Kč 491 243,54 Kč
<br> výdaje 240 100,00 Kč 388 100,00 Kč 165 079,90 Kč
<br> rozdíl 0,00 Kč 261 150,00 Kč 326 163,64 Kč
<br>
<br>
<br>
<br> Kč0,00
<br> Kč100 000,00
<br> Kč200 000,00
<br> Kč300 000,00
<br> Kč400 000,00
<br> Kč500 000,00
<br> Kč600 000,00
<br> Kč700 000,00
<br> schválený
<br> rozpočet
<br> upravený
<br> rozpočet
<br> skutečnost
<br> rozpočet
<br> příjmy výdaje rozdíl
<br>
<br>
2
<br> V roce 2019 pracovalo pře...

Načteno

edesky.cz/d/4649662


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz