« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Veřejná vyhláška - ochranná pásma leteckého pozemního zařízení - radiolokátoru ČB (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška ochranná pásma leteckého pozemního zařízení [0,27 MB]
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
<br> oddělení stavební úřad
Generála Píky 1,Praha 6,PSČ 160 00,datová schránka x2d4xnx
<br>
<br>
Naše čj.MO 134924/2021-1150Li
Vyřizuje Ing.XXXXX XXXXXXXXX Dle rozdělovníku
Telefon XXX XXX XXX
Mobil XXX 627 592
E-mail pechanoval@army.cz
<br> Datum: 12.května 2021
<br>
Žádost o zveřejnění veřejné vyhlášky opatření obecné povahy,kterým se zřizují
ochranná pásma leteckého pozemního zařízení - radiolokátoru České Budějovice
<br>
<br> Ministerstvo obrany jako speciální stavební úřad (dále jen „úřad“) podle § 15 odst.1 písm.a)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 43 zákona č.49/1997 Sb <.>,o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro vojenská letiště,vojenské letecké stavby a jejich
ochranná pásma,a v souladu s ustanovením § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
zřizuje podle § 37 zákona o civilním letectví ochranná pásma vojenského leteckého
pozemního zařízení - radiolokátoru České Budějovice (dále jen „OP“) čj.MO 134721/2021-
1150Li ze dne 12.května 2021 <.>
<br>
Počínaje dnem 12.5.2021 do 28.5.2021 je možno seznámit se s úplným zněním veřejné
vyhlášky opatření obecné povahy čj.MO 134721/2021-1150Li,kterou se zřizují OP včetně
textové přílohy a grafických příloh (Ochranná pásma radiolokátoru České Budějovice,Příloha
1 – OP – České Budějovice – Celková situace,Příloha 2 – OP – České Budějovice – Sektor A
a B do 5 000 m,Příloha 3 – OP – České Budějovice – Sektor A a B do 30 000 m pro
posuzování vlivu větrných elektráren) dálkovým přístupem na elektronické úřední desce
Ministerstva obrany na webových stránkách Ministerstva obrany www.army.cz (informační
servis – povinné informace – úřední deska – oznámení veřejnou vyhláškou) <.>
<br>
Úřad Vás tímto žádá o zveřejnění:...

Načteno

edesky.cz/d/4646986

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz