« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Návrh závěrečného účtu obce Libníč (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu obce Libníč za rok 2020.pdf [1,06 MB]
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Obec Libníč
<br> 31.12.2020Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Libníč
Libníč 85
373 71
<br> 00581445
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 6022209398
E-mail r.ranglova@gmail.com
<br> Plnění rozpočtu dle tříd 1
<br> Plnění rozpočtu seskupeného 4
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 7
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 8
<br> Poskytnuté transfery 9
<br> Majetek 10
<br> Tvorba a použití peněžních fondů 11
<br> Majetek a hospodaření příspěvkových organizací 12
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 13
<br> Prohlášení kontrolované osoby 23
<br> Strana
<br>
<br> Obec Libníč,IČO 00581445 KEO4 1.8.12 UR011
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> Bez návrhu rozpočtových změn
<br> 12/2020Za období:
<br> Příjmy
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený1Třída %DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet
upravený % Rozdíl
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 675 762,27 2 285 000,00 2 285 000,0073,34 73,34 609 237,73
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 26 396,05 36 839,00 36 839,0071,65 71,65 10 442,95
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 160 949,43 160 752,00 161 752,00100,12 99,50 802,57
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 204 265,17 1 695 000,00 1 695 000,0071,05 71,05 490 734,83
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 247 570,00 195 000,00 247 570,00126,96 100,00 0,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 3 305 818,82 3 950 000,00 3 950 000,0083,69 83,69 644 181,18
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 25 319,58 36 000,00 36 000,0070,33 70,33 10 680,42
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 250 284,00 250 000,00 251 000,00100,11 99,71 716,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 23 900,00 11 000,00 25 000,00217,27 95,60 1 100,00
<br> 1342 Poplatek z pobytu 0,00 0,00 2 000,000,00 0,00 2 000,00
<br> 1345 Poplate...

Načteno

edesky.cz/d/4646985

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz