« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - OSD PŘECHODNÉ DZ III/18326 Dolní Lukavice příp. vody RD 76

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PŘÍLOHA DIO (986.68 kB)
<.> Í __.„T.-,! „._.*
<br> F_\l.„„
<br> -.<.> -——-w.'*r:=n—.W ' '.' ?
<br> „.r-=
<br> 'L'.|fr,;'_.sai
<br>,? ??"
<br> : “'i'-“n „».&* rá ' <.>
<br> %$?
<br> \ ul w __v-„mým
<br> r „.<.>.<.> ro.<.> n.<.> _.<.> 'ML,<.> -" +111! »
<br> 9/9 ewauog
PŘECHODNÉ DZ III/18326 Dolní Lukavice příp. vody RD 76 (621.64 kB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br>
Městský úřad Přeštice,odbor správní a dopravní podle ustanovení § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 13.5 <.>
<br> 2021,kterou podal XXX XXXX XXXX,nar.X.XX.XXXX,bytem Dolní Lukavice 76,334 44 Dolní Lukavice
(dále jen "navrhovatel")
<br> s t a n o v í
<br>
v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů po předchozím
<br> písemném vyjádření Policie ČR,KŘ.územní odbor Plzeň - venkov pod č.j.KRPP-83723-2/ČJ-2020-
<br> 031106-47 ze dne 28.7.2020 na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – silnici III/18326 v k.ú.Dolní Lukavice,za
<br> účelem zvláštního užívání silnice – realizace přípojky vody pro RD 76 (VÝKOP V KRAJNICI MIMO
<br> ZPEVNĚNOU KOMUNIKACI),DIO dle přiložené situace,která je přílohou písemnosti <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Přechodná úprava provozu se povoluje v termínu od nabytí právní moci příslušného rozhodnutí
do 1.6.2021 (vlastní výkop bude 1 den) <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou
<br> se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,technickými podmínkami TP 66,<,> Zásady
<br> pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,III.vydání a dle příslušných platných
<br> technických norem.Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66
<br> v reflexním provedení <.>
<br>
3.Osazení dopravního značení zajistí a za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření -
odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení,jeho kontrolu a případné udržování po
celou dobu přec...

Načteno

edesky.cz/d/4646309

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz