« Najít podobné dokumenty

Obec Svépravice - Návrh rozpočtu DSO SOMPO 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svépravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu DSO SOMPO 2021
Licence: D7N7 (Ekonomika) URCGRNR1 / NR8 (01072019 / 25112019)
<br> Návrh rozpočtu na rok 2021
<br> IČO: 07831137
Název: Dobrovolný svazek obcí Sompo
<br> OdPa XXX XXXXX rozvrhu Schválený rozpočet
na rok XXXX
<br> Upravený rozpočet
na rok 2020
<br> Skutečnost roku
2020 k 04.05.2021*
<br> Návrh rozpočtu na
rok 2021
<br> Rozpočtové příjmy
<br> 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 23 453 656,87 24 416 501,28
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 5 575 694,00 5 575 694,00 5 575 694,00
<br> 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 4 742 317,84 3 273 666,23
<br> Bez ODPA 33 771 668,71 5 575 694,00 5 575 694,00 27 690 167,51
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50,00 449,16 449,16 1 320,00
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br> Rozpočtové příjmy celkem 33 771 718,71 5 576 143,16 5 576 143,16 27 691 487,51
<br> Rozpočtové výdaje
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 33 769 718,71 33 729 718,71 28 222 632,13 4 324 951,35
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 42 000,00 23 946,26 156 840,00
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br> Rozpočtové výdaje celkem 33 771 718,71 33 771 718,71 28 246 578,39 4 481 791,35
<br> Financování
<br> 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech 28 195 575,55 4 275 879,77- 3 736 618,84
<br> 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 33 171 734,00 33 171 734,00 26 946 315,00 2 463 522,17
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost 33 171 734,00 33 171 734,00 29 409 837,17
<br> Financování celkem 66 343 468,00 94 539 043,55 22 670 435,23 35 609 978,18
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Podpis:
<br> Poznámka: * datum vygenerování návrhu rozpočtu
<br> 04.05.2021 14:52:50 Zpracováno systémem GINIS Express UCR Sql 14.10.5 r6 strana 1 / 1
<br> 14.5.2021

Načteno

edesky.cz/d/4645618


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svépravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz