« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Prodej nemovitého majetku obce Světec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prodej nemovitého majetku obce Světec
Prt
<br> Ve smyslu zákona č.128/
<br> Obec Světec zveřejňuje
<br> 1.Záměr prodeje ;: o výměře 131m21— pro Ústecký krá
<br> nemovitostem
<br> )dej nemovitého majetku obce Světec
<br> 2000 Sb <.>,o obcích,© 39 odstl v platném znění
<br> záměr prodeje:
<br>.p.č.137/16 o výměře 257m2 k.ú.Chotějovice a p.p.č.137/10.<.> ú.Chotějovice zapsané na LV 10001 vedené u Katastrálního úřadu,katastrální pracoviště Teplice za účelem přičlenění kvlastním
<br> 319%
<br> 2.Záměr prodeje p.p.č.270/2 k.ú.Chotějovice zapsané na LV 10001 vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,katastrální pracoviště Teplice o výměře 14m2 garáže
<br> za účelem zřízení
<br> __
<br>.<.> “-“="
<br> & NEMA/WA Ul./(4.5
<br> 3.Záměr prodeje p.p.č.185/1 k.ú.Světec zapsané na LV 10001 vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,katastrální pracoviště Teplice,dle geometrického plánu číslo
<br> 286-14/2013,pp
<br> č.185/37 o výměře 25 m2 za účelem výstavby garáže
<br> 4.Záměr prodeje p.; úřadu pro Ústecl ě.286-14/2013,p
<br> 5.Záměr prodeje pp úřadu pro Ústeck zřízení zahrady
<br> ).č.185/1 k.ú.Světec zapsané na LV 10001 vedené u Katastrálního (ý kraj.katastrální pracoviště Teplice,dle geometrického plánu p.č.185/ 38 o výměře 25 m2 za účelem výstavby garáže
<br>.č.195/1 k.ú.Světec zapsané na LV 10001 vedené u Katastrálního ý kraj,katastrální pracoviště Teplice,o výměře 697 mzza účelem
<br> ;; Mt 7M; 473%? / VL ME
<br> 1.'.525 _m—u—a (],-to ze do 4050m
<br> 6.Záměr prodeje p.p.č.221 o výměře 525m2 k.ú.Chotějovice zapsané na LV 10001
<br> vedené u Katas
<br> za účelem přičleně
<br> Informace na Obecním ú Vyvěšeno : 14.05.2021 Sejmuto
<br> Ve Světci dne 13.05.2021
<br> trálního úřadu pro Ústecký kraj,katastrální pracoviště Teplice ní k vlastním nemovitostem
<br> řadě ve Světci
<br> /J
<br> / \_ “JČŽ/ÝÁZŽJČÍ'T/ř'f'kůz p.Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX starostka obce
<br> / <,>
<br> Obec Světec Zámek 1
<br> 417 “'\3 Světec tl'Úfufml * fur v.<.> “znozóóólz
<br> VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ D...

Načteno

edesky.cz/d/4645383

Meta

Prodej   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz