« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejna-vyhlaska-ochranne-pasmo-radiolokatoru-c.b..pdf
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
<br> oddělení stavební úřad
Generála Píky 1,Praha 6,PSČ 160 00,datová schránka x2d4xnx
<br> __________________________________________________________________________________
<br>
Naše čj.MO 134721/2021-1150Li
<br> Vyřizuje Ing.XXXXX XXXXXXXXX Dle rozdělovníku
<br> Telefon XXX XXX XXX
<br> Mobil 602 627 592
<br> E-mail pechanoval@army.cz
<br>
Datum: 12.květena 2021
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Ministerstvo obrany jako speciální stavební úřad (dále jen „úřad“) podle § 15 odst.1 písm.a)
<br> zákona číslo 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením § 43 zákona číslo
<br> 49/1997 Sb <.>,o civilním letectví a o změně a doplnění zákona číslo 455/1991 Sb.<,>
<br> o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon o civilním letectví“),pro vojenská letiště,vojenské letecké stavby a jejich ochranná
<br> pásma,a v souladu s ustanovení § 173 zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní
<br> řád“),zřizuje podle § 37 zákona o civilním letectví ochranná pásma leteckého pozemního
<br> zařízení – radiolokátoru České Budějovice (dále jen „OP) <.>
<br>
<br> Specifikace leteckého pozemního zařízení:
<br> Legislativní statut: Radiolokátor Č.Budějovice
<br> Nadmořská výška spodní hrany antény primárního radaru: 568,46 m Bpv
<br> Kraj: Jihočeský (CZ031)
<br> Obec: České Budějovice (544256)
<br> Katastrální území: Třebotovice (662216)
<br> Parcelní číslo: 690/2
<br>
<br> Souřadnice točné osy radaru:
<br> Souřadnicový systém
<br> WGS84 (G873) epocha 1999,4 S-J TSK
<br> B L Y X
<br> 48° 57’ 36,40” 14° 33’ 10,53” 750 346,48 1 168 524,46
<br>
<br> Seznam použitých zkratek:
<br> OP - ochranné pásmo
LPZ - letecké pozemní zařízení
AIP - letecká informační příručka
<br> m Bpv...
zadost-o-zverejneni-verej.-vyhl.-oop-kterym-se-zrizuje-op-radiolokatru-c.b..pdf
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
<br> oddělení stavební úřad
Generála Píky 1,Praha 6,PSČ 160 00,datová schránka x2d4xnx
<br>
<br>
Naše čj.MO 134924/2021-1150Li
Vyřizuje Ing.XXXXX XXXXXXXXX Dle rozdělovníku
Telefon XXX XXX XXX
Mobil XXX 627 592
E-mail pechanoval@army.cz
<br> Datum: 12.května 2021
<br>
Žádost o zveřejnění veřejné vyhlášky opatření obecné povahy,kterým se zřizují
ochranná pásma leteckého pozemního zařízení - radiolokátoru České Budějovice
<br>
<br> Ministerstvo obrany jako speciální stavební úřad (dále jen „úřad“) podle § 15 odst.1 písm.a)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 43 zákona č.49/1997 Sb <.>,o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro vojenská letiště,vojenské letecké stavby a jejich
ochranná pásma,a v souladu s ustanovením § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
zřizuje podle § 37 zákona o civilním letectví ochranná pásma vojenského leteckého
pozemního zařízení - radiolokátoru České Budějovice (dále jen „OP“) čj.MO 134721/2021-
1150Li ze dne 12.května 2021 <.>
<br>
Počínaje dnem 12.5.2021 do 28.5.2021 je možno seznámit se s úplným zněním veřejné
vyhlášky opatření obecné povahy čj.MO 134721/2021-1150Li,kterou se zřizují OP včetně
textové přílohy a grafických příloh (Ochranná pásma radiolokátoru České Budějovice,Příloha
1 – OP – České Budějovice – Celková situace,Příloha 2 – OP – České Budějovice – Sektor A
a B do 5 000 m,Příloha 3 – OP – České Budějovice – Sektor A a B do 30 000 m pro
posuzování vlivu větrných elektráren) dálkovým přístupem na elektronické úřední desce
Ministerstva obrany na webových stránkách Ministerstva obrany www.army.cz (informační
servis – povinné informace – úřední deska – oznámení veřejnou vyhláškou) <.>
<br>
Úřad Vás tímto žádá o zveřejnění:...

Načteno

edesky.cz/d/4644497

Meta

EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz