« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Usnesení č. 15 ze Zasedání ZO dne 05.05.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 15 ze Zasedání ZO dne 05.05.2021
Zasedání ZO Světec,kopané dne 05.05.2021 od 17.00 XXX do XX.XX hod Světec,Zámek X
<br> Džení: p.XXXXXX XXXXXX,p.XXXX XXXXXXXXXXXX,MVDr.XXXXXX XXXXXXXX překontrolovah prezenční listinu a konstatovala,že je přítomno X členů 20 z celkového počtu 9 členů ZO
<br> Omluvena: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,Mgr.XXXX XXXXXX
<br> Návrhová komise ve sl
<br> USNESENÍ č.15
<br> Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle šlO 1/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů v platném znění
<br> Zastupitelstvo obce proigdnalo a schválilo
<br> 1.Návrhovou komis Klečková Ověřovatele zápisu p.Ing.Reného Hlaváče,p.Janu Drexlerovou,zapisovatelku p.Hannelore Pavlovou
<br> Navržený pořad jednání zasedání ZO č.15
<br> Návrh nového uspořádání pozemků zpracovaného vrámci Komplexnich pozemkových úprav v k.ú.Štrbice firmou Foltánek,s.r.o <.>,Peruská 2522/1,120 00
<br> ve složení p.XXXXXX XXXXXX,p.XXXX XXXXXXXXXXXX,MVDr.Emilie
<br> b.)
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> Praha 2 dle předlo Pacht části parc u Katastrálního úř
<br> za účelem zřízeni
<br> s účinností od 1.7.Pacht části
<br> parcely p.č <.>
<br> žené dokumentace
<br> XXX p.p.č.XXX/X k.ú.Světec zapsané na LV 10001 vedené adu pro Ústecký kraj,katastrální pracoviště Teplice o výměře 4001112 zahrady panu XY,Světec,za cenu 3,- Kč/mz/rok na dobu 4 let 2021.ZO pověřuje starostku obce podpisem pachtovní smlouvy 459/1 k.ú.Světec zapsané na LV 10001 vedené
<br> u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,katastrální pracoviště Teplice o výměře 150
<br> m2 za účelem zřízc 4 let s účinností
<br> smlouvy
<br> Pacht části parc u Katastrálního úř za účelem zřízen s účinností od 1.7.Pacht části parce u Katastrálního úl m2 za účelem zřiz let s účinností od
<br> Pacht části parc u Katastrálního úi m2 za účelem zř1 s účinností od 10.1 Pacht části parc u Katastrálního úi rn2 za účelem zři: s účinností od 10.1 Pacht části parc u Katastrálního úř
<br> zní zahrady panu XY,Světec za cenu 3,- Kč/mŽ/rok na dobu určitou od 10.05.20...

Načteno

edesky.cz/d/4644389

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz