« Najít podobné dokumenty

Obec Džbánice - Zastupitelstvo 20.5.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Džbánice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zastupitelstvo 20.5.2021
2/21
<br>
<br> P O Z V Á N K A
<br>
<br> na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Džbánice
<br>
<br> Obecní úřad Džbánice v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce
<br> Džbánice,svolaného starostou obce Romanem Suttrem <.>
<br>
<br> Místo konání:
<br>
<br> Obec Džbánice – kancelář Obecního úřadu,Džbánice č.p.50
<br> Doba konání:
<br>
Čtvrtek 20.5.2021 od 16:30hod <.>
<br> Navržený
<br> program:
<br>
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a
zapisovatele
<br> 2) Schválení programu
3) Nápravné opatření k přezkumu hospodaření obce za rok 2020
4) Závěrečný účet Obce Džbánice za rok 2020
5) Účetní závěrka Obce Džbánice za rok 2020
6) Linka bezpečí – žádost o podporu
7) Příspěvky na stravné – ZŠ a MŠ Višňové
8) Hospodaření s obecní vodou v letních měsících
9) Dotace – vývoj dotačních titulů
10) Dodatek č.8 ke smlouvě – AVE
11) Rozpočtové opatření č.2
12) Rozpočtové opatření č.3
13) Rozpočtové opatření č.4
14) Rozpočtové opatření č.5
15) Žádost o prominutí nájmu nebytových prostor z důvodu vyhlášení
<br> nouzového stavu - kosmetika
<br> 16) Dodatek č.1 ke smlouvě – FCC Únanov
17) Zpráva Kontrolního výboru
18) Zpráva finančního výboru
19) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – Jednota MK
20) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – SDH Džbánice
21) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – střecha na č.p.1
22) Ostatní
23) Diskuse
<br>
<br>
Ve Džbánicích 12.5.2021
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> starosta obce Džbánice
<br> XXXXX XXXXX
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: XX.X.2021 Na elektronické úřední desce
<br> Sejmuto dne: vyvěšeno dne: 12.5.2021
<br> sejmuto dne: 21.5.2021
<br>
IČ : 00600 334,tel.515 323 415,e-mail : dzbanice@tiscali.cz,www.obec-dzbanice.cz
<br> OBEC DŽBÁNICE,OBECNÍ ÚŘAD DŽBÁNICE
<br> Džbánice 50
<br> 671 71 Hostěradice

Načteno

edesky.cz/d/4643273

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Džbánice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz