« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 18. 5. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 18. 5. 2021
Obecní úřad Střelice
<br> EEIKA ŠAFRÁNlÍ—Zěá s_m Číslo dopor.Traťová 5741?
<br> 51900 Brno,' ________________
<br> E/Kfr
<br> ŠálWÁMEW vx (
<br> Oznámení o přerušení dodávky ešektrické energ ve Střelicích
<br> společnost EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o <.>,v souladu s š 25 odst.3písm.o) bod 5 <.>,zákom č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání
<br> a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) <,>
<br> Vám oznamuje,že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční sousta—ry.<.> rekonstrukcí,oprav,údržbových a revizních prací
<br> na zařízení nadřazeného distributora,společnosti EG.D.bude přerušena dodávka elektrické energie v rozsahu:
<br> Dne 18.5.2021 od 8:00 hod.do 15:00 hod <.>
<br> V rámci uvedené odstávky bude vypnuta celá ulice Svitáčkova a část Březečí <.>
<br> Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat
<br> elektrické zařízení za zařizení pod napětím <.>
<br> V případě použití vlastního náhradního zdroje vydobě přerušení dodávky elektřiny „g:—,;.nutné předem projednat se společností EEIKA Safránek s.r.o.( L.Krejci,mob.602 593 963 ) <.>
<br> V případě dotazů volejte p.XXXXX XXXXXX,mob.XXX XXX XXX,nebo napište svírj dotaz na eelkaCcDeeíkasafranekcz
<br> Děkujeme za pochopení <.>
<br> Hmm l.!íiK \ Š;\l'1č.\.\líšx \.r.u._jw'1;ip—:ími \ (SŽWÍH si “,Hs “N'“—,; „ x
<br> Bankovní spojení: čsos a.s.„„ pobočka Brno Lu,; 122801607 / mor;

Načteno

edesky.cz/d/4642830

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz