« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - OSD PŘECHODNÉ DZ III/18027, II/183 a MK na ORP Přeštice výměna vodičů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

6 (540.68 kB)
místo realizace
<br> místo realizace - MK
<br> Schéma DIO - bezpeènostní opatøení mimo obec - montážní vozidla stojí mimo komunikaci
<br> DZ bude umístìno dle TP 66
<br> trasa vedení
<br> Z
4
<br> Z
4 Z4
<br> B
2
6
<br> plošina
<br> Z
4
<br> Z
4Z
4
<br> plošina
<br> B
2
0
a
<br> 3
0
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> A
1
5
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> B
2
1
a
<br> B
2
0
a
<br> 3
0
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> A
1
5
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> B
2
1
a
<br> B
2
6
<br> V 1264 PØEŠTICE - NEPOMUK - VÝMÌNA KZL + VODIÈÙ
5 (540.66 kB)
místo realizace
<br> místo realizace - MK
<br> Schéma DIO - bezpeènostní opatøení mimo obec - montážní vozidla stojí mimo komunikaci
<br> DZ bude umístìno dle TP 66
<br> trasa vedení
<br> Z
4
<br> Z
4 Z4
<br> B
2
6
<br> plošina
<br> Z
4
<br> Z
4Z
4
<br> plošina
<br> B
2
0
a
<br> 3
0
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> A
1
5
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> B
2
1
a
<br> B
2
0
a
<br> 3
0
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> A
1
5
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> B
2
1
a
<br> B
2
6
<br> V 1264 PØEŠTICE - NEPOMUK - VÝMÌNA KZL + VODIÈÙ
4 (452.94 kB)
místo realizace
<br> místo realizace - MK
<br> Schéma DIO - bezpeènostní opatøení mimo obec - montážní vozidla stojí mimo komunikaci
<br> DZ bude umístìno dle TP 66
<br> trasa vedení
<br> Z
4
<br> Z
4 Z4
<br> B
2
6
<br> plošina
<br> Z
4
<br> Z
4Z
4
<br> plošina
<br> B
2
0
a
<br> 3
0
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> A
1
5
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> B
2
1
a
<br> B
2
0
a
<br> 3
0
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> A
1
5
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> B
2
1
a
<br> B
2
6
<br> V 1264 PØEŠTICE - NEPOMUK - VÝMÌNA KZL + VODIÈÙ
3 (456.27 kB)
místo realizace
<br> místo realizace - MK
<br> Schéma DIO - bezpeènostní opatøení mimo obec - montážní vozidla stojí mimo komunikaci
<br> DZ bude umístìno dle TP 66
<br> trasa vedení
<br> Z
4
<br> Z
4 Z4
<br> B
2
6
<br> plošina
<br> Z
4
<br> Z
4Z
4
<br> plošina
<br> B
2
0
a
<br> 3
0
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> A
1
5
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> B
2
1
a
<br> B
2
0
a
<br> 3
0
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> A
1
5
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> B
2
1
a
<br> B
2
6
<br> V 1264 PØEŠTICE - NEPOMUK - VÝMÌNA KZL + VODIÈÙ
2 (515.21 kB)
místo realizace
<br> místo realizace - III / 183
<br> Schéma DIO - bezpeènostní opatøení mimo obec - montážní vozidla stojí mimo komunikaci
<br> DZ bude umístìno dle TP 66
<br> trasa vedení
<br> Z
4
<br> Z
4 Z4
<br> B
2
6
<br> plošina
<br> Z
4
<br> Z
4Z
4
<br> plošina
<br> B
2
0
a
<br> 3
0
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> A
1
5
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> B
2
1
a
<br> B
2
0
a
<br> 3
0
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> A
1
5
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> B
2
1
a
<br> B
2
6
<br> V 1264 PØEŠTICE - NEPOMUK - VÝMÌNA KZL + VODIÈÙ
1 (534.44 kB)
místo realizace
<br> Schéma DIO - bezpeènostní opatøení mimo obec - montážní vozidla stojí mimo komunikaci
<br> DZ bude umístìno dle TP 66
<br> místo realizace - silnice III / 18027
<br> Práce budou provádìny v dobì od 8.00 hodin - 18 hodin za nesnížené viditelnosti
<br> trasa vedení
<br> Z
4
<br> Z
4 Z4
<br> B
2
6
<br> plošina
<br> Z
4
<br> Z
4Z
4
<br> plošina
<br> B
2
0
a
<br> 3
0
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> A
1
5
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> B
2
1
a
<br> B
2
0
a
<br> 3
0
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> A
1
5
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> B
2
1
a
<br> B
2
6
<br> V 1264 PØEŠTICE - NEPOMUK - VÝMÌNA KZL + VODIÈÙ
PŘECHODNÉ DZ III/18027, II/183 a MK na ORP Přeštice výměna vodičů (102.86 kB)
Č.j.PR-OSD-SED/29118/2021
<br>
Městský úřad Přeštice
<br> Odbor správní a dopravní
<br> Masarykovo nám.107,334 01 Přeštice,telefon 379 304 555,ID: hcpbx62
<br> naše spIS.znAČKA:
OSD-6084/2021-SED
<br>
naše ČÍSLO JEDNACÍ:
PR-OSD-SED/29118/2021
<br>
OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:
XXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
TELEFON:
XXX XXX XXX
<br>
E-mail:
sedlackova@prestice-mesto.cz
<br>
Datum:
12.května 2021
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Přeštice,odbor správní a dopravní podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 11.5.2021,kterou podala společnost Union Grid s.r.o <.>,se sídlem Václavské náměstí 846/1,110 00 Praha 1,IČ 03508617 zastoupena společností PROZNAK PŘÍBRAM s.r.o <.>,se sídlem Náměstí 55,262 42 Rožmitál pod Třemšínem,IČ 25796402,(dále jen "navrhovatel")
s t a n o v í
<br> v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,KŘ.územní odbor Plzeň - venkov pod č.j.KRPP-54622-2/ČJ-2021-031106-46 ze dne 11.5.2021 na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – silnici III/18027,II/183 a místní komunikace pracovní místa dle DIO,které je přílohou písemnosti,za účelem výměny KZL + VODIČŮ pro stavbu „VVN 1264- PŘEŠTICE – NEPOMUK – VÝMĚNA KZL + VODIČŮ“ <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice:
1.Přechodná úprava provozu se povoluje –
silnice III/18027 (umístění dle předložené situace,která je přílohou písemnosti) v termínu 22.6.2021 – 24.6.2021
silnice II/183 (umístění dle předložené situace,která je přílohou písemnosti) v termínu 24.6.2021 - 26.6.2021
Místn...

Načteno

edesky.cz/d/4640921

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz