« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - Zveřejnění záměru výpůjčky části nemovité věci na pozemku parc. č. 1480/1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha (197.7 kB)
MĚSTO PŘEŠTICE
M AS AR Y KO V O NÁ M.10 7
334 01 PŘEŠTICE
<br>
<br>
<br>
__________________________________________________________________________________
<br>
<br> Tel: 379 304 555 Úřední hodiny IČO 00257125
<br> Email: podatelna@prestice-mesto.cz Pondělí 7.30 – 17.30 DIČ CZ00257125
<br> Středa 7.30 – 17.00
<br>
<br> ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU VÝPŮJČKY
Podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění,oznamuje město Přeštice záměr
<br>
<br> výpůjčky
<br>
části nemovité věci,zapsané na LV 10001 pro k.ú.Přeštice na pozemku parc.č.1480/1,za účelem
<br> zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik a odpadních automobilových baterií
<br> nebo akumulátorů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Případné připomínky k záměru adresujte po dobu zveřejnění finančnímu odboru Městského úřadu
<br> Přeštice,odpadové hospodářství <.>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX v.r <.>
<br> starosta města Přeštice
<br> Zveřejněno dne: 11.5.2021
<br> Sejmuto dne:

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz