« Najít podobné dokumenty

Obec Sojovice - Kanalizační stoka - vybrané údaje majetkové evidence za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kanalizační stoka - vybrané údaje majetkové evidence (59.35 kB)
VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2019
KANALIZAČNÍ STOKA
<br> Název: Kanalizační stoky Sojovice stoková sítDruh stavby:
IČME: 2115-752169-70565295-3/1
<br> VLASTNÍK KANALIZACE
Název: Obec Sojovice Forma: právnická osoba
IČO,příp.datum narození: 70565295 Telefon: 326921132
Adresa: Sojovice 166 E-mail: obec.sojovice@sojovice.cz
<br> 29475 Sojovice Web:
<br> ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE
Lokalizace stokové sítě:
Název příslušné obce: Sojovice Kód ZÚJ: 536661
Název části obce: Sojovice Kód části obce: 15216
Název katastrálního území: Sojovice Kód KÚ: 752169
Kanalizační stoka odkanalizuje 1 katastrální území:
752169 Sojovice
Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace: místní
<br> VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ ČIŠTĚNÍ NEBO NAPOJENÍ NA ČOV
Typ vypouštění: napojení stokové sítě na ČOV
IČME ČOV: 2115-748382-70541981-4/1 Název ČOV: ČOV Skorkov
Název katastrálního území: Skorkov Kód: 748382 Identifikační číslo vypouštění OV z ČOV: 432222
Číslo jednací povolení k vypouštění OV: 27512/2019/VH/kajaPlatnost povolení k vypouštění OV do: 10.6.2024
<br> OBYVATELSTVO
Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech: 554
Počet připojených osob na stokovou síť - odvedeno na ČOV: 462
Počet připojených osob stokovou síťí na volné výusti: 0
<br> TECHNICKÉ ÚDAJE
Celková délka: 4.623 km
z toho v akt.roce obnoveno: 0.000 km
do DN 300 mm: 3.778 km
od DN 301 mm do 500 mm: 0.714 km
od DN 501 mm do 800 mm: 0.131 km
větší než 800 mm: 0.000 km
Kamenina: 3.389 km
Beton: 0.000 km
Plasty: 1.234 km
Jiné: 0.000 km
<br> Účelové zařazení stokové sítě:
Jednotná: ano
Oddílná splašková: ne
Oddílná srážková: ne
Druh stokové sítě:
Gravitační: ano
Tlaková: ano
Podtlaková: ne
<br> Objekty na stokové síti/přiváděcí stoce:
Počet kanalizačních přípojek: 231
Počet dešťových nádrží: 1
Počet odlehčovacích komor: 0
Počet čerpacích stanic: 0
Celkový objem dešťových nádrží (m3): 60.000
<br> EKONOMICKÉ ÚDAJE
Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis.Kč): ...

Načteno

edesky.cz/d/4640721

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz