« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí/ho finančního odboru Městského úřadu Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí/ho finančního odboru Městského úřadu Volyně
Město Volyně
náměstí Svobody 41
387 01 Volyně
<br> Tajemnice Městského úřadu Volyně vyhlašuje v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění <,>
<br> výběrové řízení
na obsazení funkce vedoucí/ho finančního odboru Městského úřadu Volyně
<br> Místo výkonu práce: Městský úřad Volyně
Druh práce: správce rozpočtu,mzdová agenda
Předpokládaný termín nástupu: do pracovního poměru ihned,případně dle dohody,do funkce vedoucí/ho
odboru : 1.července 2021
Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru: (§ 4 zák.č.312/2002 Sb.)
 státní občan ČR,popř.fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt dle § 65
a násl.zák.č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území ČR <,>
 dosažení věku 18 let,způsobilost k právním úkonům,bezúhonnost,ovládání českého jazyka <,>
 splnění dalších předpokladů stanovených zák.č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví některé další předpoklady pro
výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích v platném znění (tzv.lustrační zákon) – nevztahuje
se na uchazeče narozené po 1.12.1971 <.>
Kvalifikační předpoklady a požadavky zaměstnavatele:
 vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu,nejlépe ekonomické,nebo
 vyšší odborné ekonomické vzdělání a 3 roky praxe účetní ÚSC,nebo
 střední ekonomické vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe účetní ÚSC <,>
 znalost účetnictví a orientace v hospodaření územních samosprávných celků <,>
 znalost právních předpisů v oblasti ekonomické a daňové,znalost rozpočtové skladby,popř.mzdové agendy <,>
 analytické a koncepční schopnosti,řídící,organizační,prezentační a komunikační schopnosti <,>
 odpovědnost,spolehlivost,schopnost spolupráce <,>
 znalost práce na PC <.>
Uvítáme:
 znalost práce v IS FENIX,KEO4 <,>
 zkoušku zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky č.512/2002 Sb <.>,pro správní činnosti při finančním
<br> hospodaření územních ...

Načteno

edesky.cz/d/4637806

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz