« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - STAV/5950/2020/Ka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STAV/5950/2020/Ka
OBECNÍ ÚŘAD STŘELICE
<br> stavební úřad nám.Svobody 1,664 47 Střelice
<br> SPIS.ZN.: STAV/5950/2020/Ka
<br> Č.1.: STRE-2569/2021- SU VYŘIZUJE: lng.Kabadelova
<br> TEL.: 547 427 422
<br> E-MAIL: ikabadelova©streliceubrnacz DATUM: 10.5.2021
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> XXXXXX XXXXX,nar.X.XX.XXXX,Heleny Malířové 157/4,Lesná,638 00 Brno 38 (dálejen "žadatel") podal dne 29.12.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> novostavba rodinného domu včetně dopravního a technického napojení V ul.Pod Lipami v Silůvkách,na pozemku parc.č.282,283 a 341/10 v katastrálním území Silůvky <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dálejen "společné řízení") <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - novostavbu rodinného domu na pozemku parc.č.282 a 283 v katastrálním území Silůvky.Jedná se o zděný rodinný dům 0 zastavěné ploše 121 m3,který je umisťován do proluky řadové zástavby s rodinnými domy.Stavba je navržena nepodsklepená s dvěma nadzemními podlažími.zastřešená sedlovou střechou.Objekt bude obsahovat 1 samostatnou bytovou jednotku o velikosti 4 + kk s příslušenstvím.První nadzemní podlaží je navrženojako technické,ve kterém bude zřízena garáž <.>
<br> - přípojky inženýrských sítí na pozemku parc.č.282,283 a 341/10 v katastrálním území Silůvky <.>
<br> Stavba rodinného domu bude zásobována vodou pomocí nove' přípojky vody navržené z trub HDPE DN 32.napojené na veřejný vodovod vedený v přilehlé komunikaci.Odpadní vody budou likvidovány oddílně.Splaškové vody budou svedeny pomocí domovní venkovní splaškové kanalizace z trub PP DN 150 do stávající přípojky splaškové kanalizace,ukončené revizní šachtou umístěnou před pozemkem stavby.Dešťové vody budou svedeny retenční nádrže umístěné za rodinným domem na pozemku stavby.Dodávku el.energie bude zajišťovat nová přípojka NN.Rodinný dům bude zásobován plynem pomocí přípojky plynu <.>
<br> - zpevněné plochy na pozemku parc.č.282 a 341/10 v katastrálním území Si...

Načteno

edesky.cz/d/4635606

Meta

Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz