« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Pozvání na 23. zasedání ZM - 19.5.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvání na 23. zasedání ZM - 19.5.2021
Statutární město Ostrava
primátor
<br>
<br>
1/4
<br> Pozvánka
<br> POZVÁNÍ
<br> na 23.zasedání
<br> zastupitelstva města,které se uskuteční
<br> dne 19.května 2021 v 9.00 hodin
<br> v zasedací síni č.306 Radnice města Ostravy
<br>
<br>
ČASOVÝ ROZVRH:
<br> 9.00 hod.- zahájení - Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor
<br> - schválení programu zasedání
<br> - volba ověřovatelů zápisu z 23.zasedání ZM
<br> - informace o ověření zápisu z 22.zasedání ZM
<br> - projednávání jednotlivých bodů
<br> 11.00 - 11.30 hod.- přestávka
<br> 11.30 - 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů města
<br> - projednávání jednotlivých bodů
<br> 13.30 - 14.00 hod.- přestávka
<br> - projednávání jednotlivých bodů
<br>
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele <.>
<br>
SEZNAM MATERIÁLŮ:
<br>
1.Informace o činnosti orgánů města
<br>
<br> 2.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce
<br> právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických
<br> osob s majoritním podílem města
<br>
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br>
X.Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 300.000 Kč do veřejné sbírky konané za
<br> účelem zmírnění následků neštěstí,ke kterému došlo dne 24.února 2021 v jednom z bytů na
<br> ulici Provaznická 906/76,kterou pořádá městský obvod Ostrava-Jih,IČO 00845451,se
<br> sídlem Horní 791/3,700 30 Ostrava-Hrabůvka
<br>
<br> 4.Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky na bytové účely zaměstnanci dle Statutu sociálního
<br> fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Magistrátu města Ostravy
<br>
<br>
<br>
<br> Statutární město Ostrava
primátor
<br>
<br>
2/4
<br> Pozvánka
<br> 5.Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedícího Okresního
<br> soudu v Ostravě
<br>
<br> 6.Přijetí dotace z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích pro projekt
<br> Regenerace sídliště Zábřeh - 2.etapa,Zeleň za Lunou
<br>
<br> 7.Přijetí dotace z Integro...

Načteno

edesky.cz/d/4635575

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz