« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - Obec Střelice - Výběrové řízení "Střelice, místo pro přecházení Nebovidská"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Střelice - Výběrové řízení "Střelice, místo pro přecházení Nebovidská"
\!.Adresa: nám.Svobody 1 PSČ: 664 47 Obec Strellce Telefon: 547 427 413 Mobil: 602 158 770 E-mail: zondrasek©streliceubrnacz
<br> Bankovní spojení: KB Brno-venkov <,>
<br> PaedDr.XXXXXX XXXXXXXX,v č.u.XXXXXXX/XXXX DIC: CZ XXXXXXXX
<br> starosta obce
<br> Oznámení o zahájení výběrového řízení formou otevřené výzvy — zadávací podmínky
<br> 1.Zadavatel:
<br> obec Střelice,IČ 00282618,se sídlem 664 47 Střelice,nám.Svobody 111/1 II.Název zakázky:
<br> Střelice,místo pro přecházení Nebovidská
<br> III.Druh a režim zakázky:
<br> veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná a realizovaná v souladu s ustanovením % 6,27,31,a dalších zák.č.1 34/201 6 Sb <.>,ve znění novel — Zákon o zadávání veřejných zakázek.Materiály k zakázce jsou pro uchazeče k dispozici 11 starosty nebo místostarosty obce <.>
<br> IV.Lhůta pro podání nabídek:
<br> do dne 2.6.2021 do 11,00 hod.V úředních hodinách podatelny obecního úřadu : pondělí,středa vždy 7.30 hod — 11.00 hod,12.30 hod — 17.00 hod,pátek 7.30 hod — 11.00 hod <.>
<br> V.Místo pro podání nabídek:
<br> nabídky v písemné formě je nutno předložit ve stanovené lhůtě na podatelnu obecního úřadu ve Střelicích na adrese Střelice,nám.Svobody 111/1 a to ve formě zalepené obálky označené textem „Střelice,místo pro přecházení Nebovidská“ <.>
<br> VI.Předmět zakázky:
<br> - Zhotovení bezbariérového místa pro přecházení na ulici Nebovidská,včetně osvětlení ( podle projektové dokumentace) VII.Kn'terium hodnocení: 1.Cena zakázky v Kč bez DPH - váha 70 % 2.Prokázání technické kvalifikace - váha 30 % 3.Nabídky budou hodnoceny s tím,že nejvyšší ohodnocení získá nabídka nejvýhodnější,tedy cenově nejnižší a splňující veškeré podmínky dané tímto oznámením
<br> VIII.Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: nabídka musí obsahovat podrobný popis postupu prací,harmonogram prací,podrobnou kalkulaci nabídkové ceny <.>
<br> IX.Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
<br> nabídková cena musí být uvedena v hodnotě Kč bez DPH a v hodnotě Kč vč.DPH a musí respekt...

Načteno

edesky.cz/d/4633098

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz