« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Rozhodnutí-Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zmena_Narizeni_PERENA_Slibovice.pdf (333.34 kB)
Rozhodnutí str.1 z 2
<br> Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Středočeský kraj
Černoleská 1929,256 38 Benešov
<br> Č.j.SVS/2021/046914-S
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj jako místně a věcně příslušný
správní orgán podle § 49 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu s
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o
změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“),v platném
znění,nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a
tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu,a ustanovením § 54 odst.2 písm.a) a c) a odst.3
veterinárního zákona nařizuje tuto
<br> Změnu ochranných a zdolávacích opatření v mimořádných veterinárních opatření ( dále jen MVO)
nařízených Státní veterinární správou č.j.SVS/2021/039708-S ze dne 29.3 2021 v souvislosti s
výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy subtypu H5N8 v katastrálním
území Slibovice (603155) okres Nymburk ve Středočeském kraji
<br> Čl.1
<br> Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
<br> Článek 1 se mění takto:
<br> Celá katastrální území uvedená v článku 1 bod 1:
<br> a.tato celá katastrální území:
<br> 603104 Běrunice,603121 Kněžičky,603163 Velké Výkleky,603171 Vlkov nad Lesy a 603155 Slibovice
<br> Se vyjímají z ochranného pásma a nově se zařazují do pásma dozoru tj.do bodu 2 článku 1
<br> 2.Pásmem dozoru se tedy po změně stanovují:
<br> I.Celá následující katastrální území:
<br> 603104 Běrunice,603121 Kněžičky,603163 Velké Výkleky,603171 Vlkov nad Lesy a 603155 Slibovice <,>
709191 Dománovice,797448 Končice,738760 Lipec,709204 Ohaře,711985 Opolánky,709212 Polní
Chrčice,746126...

Načteno

edesky.cz/d/4633060

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz