« Najít podobné dokumenty

Obec Skřipel - Návrh závěrečného účtu obce Skřipel 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřipel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu obce Skřipel 2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 sestavený ke dni 31.12.2020
<br> Údaje o organizaci Identifikační číslo 00509817
<br> Název Obec Skřipel
<br> Ulice č.p.55
<br> Obec Skřipel
<br> Pošta 267 24 Hostomice pod Brdy
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 31 1 584 100
<br> Fax 311 584 100
<br> E-mail starosta©skripel.cz Web www.obec-skripe!.net ISDS p2bat37
<br> Návrh závěrečného účtu peněžní ústav: Komerční banka a ČNB počet obyvatel k 31.12.2020 : 132
<br> Agendy jsou zpracovány programem Munis od společnosti Triada,spol.s r.o <.>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Plnění rozpočtu obce
<br> Financování
<br> Majetek
<br> Vyúčtování finančních vztahů (kraje,obce,DSO a vnitřní převody) Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet,státní fondy a národní fond) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Ostatní doplňující údaje
<br> 1/9
<br> Závěrečný účet Obce Skřipel za rok 2020
<br> Plnění rozpočtu obce
<br> Údaje o plnění rozpočtových příjmů,výdajů a dalších finančních operací v úplném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v přílohách: Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2020,Výkaz zisku a ztráty !( 31.12.2020
<br> Rozpis plnění daňových příjmů
<br> Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 0000 1111 Daň z příjmů t'yz.osob placena plátci 459 820,00 411 586,00 398 180,55 86,59 96,74 0000 1112 Daň z přijmu fyz.osob placená poplatník 9 130,00 ' 5 996,00 3 509,39 38,44 58,53 0000 1113 Daň z přijmu fyz.osob vybíraná srážkou 39 840,00 42 970,90 42 970,90 107,86 100,00 0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 370 500,00 367 700,00 298 776,08 80,64 81,26 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 0,00 705 660,00 705 660,00 0,00 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 927 110,00 821 110,00 820 175,16 88,47 99,89 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 0,00 5 217,90 5 217,90 0,00 100,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 86 000,00 86 000,00 83 250,00 96,80 96,80 0000 1341 Poplatek ze psů 3 500,00 3 500,00 3 000,00 85,71 85,71 0000 1344 Poplatek ze vstupného 25 000,00 13 000,00 ...

Načteno

edesky.cz/d/4633043

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřipel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz