« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Záměr obce - pronájem obecního bytu Tučapy čp. 229

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přihláška do výběrového řízení
Přihlášku vyplňte hůlkovým písmem!
<br>
OBEC TUČAPY
<br> 1
<br>
Přihláška do výběrového řízení – pronájem bytu
<br> obec ……………………….<.> čp.…………… č.bytu …………………… <.>
<br> V případě uzavřeného manželství jsou zájemci o byt oba manželé
<br> Zájemce Partner/ka
<br> Jméno a příjmení (event.titul) ……………………………………….……………………………………………
<br> Datum narození ……………………………………….…………………………………………… <.>
<br> Rodinný stav ……………………………………….<.> …………………………………………… <.>
<br> Adresa trvalého pobytu ……………………………………….<.> …………………………………………… <.>
<br> Název zaměstnavatele ……………………………………….<.> …………………………………………… <.>
<br> Adresa zaměstnavatele ……………………………………….<.> …………………………………………… <.>
<br> Kontaktní telefon ……………………………………….<.> …………………………………………… <.>
<br> V případě,že je trvalý pobyt na adrese obecního či městského úřadu,uveďte důvod zrušení původního trvalého
<br> pobytu <.>
<br> …………………………………………………………………………………………………………………………
<br> Bytové poměry na adrese trvalého pobytu:
<br> Popis bytu ve kterém má zájemce o byt trvalý pobyt (např.3 + 1) ……………………….<.> celkový počet osob <,>
<br> bydlících v bytě ……………….<.>
<br> Jedná se o byt: (zakroužkujte jednu z možností)
<br> a) v majetku obce (města) b) v rodinném domě c) družstevní d) v osobním vlastnictví e) u jiného pronajímatele
<br> Druh užívání bytu: (zakroužkujte jednu z možností)
<br> a) v nájemním bytě b) u rodičů c) v podnájmu d) u příbuzných e) na ubytovně f) jinde – kde?
<br> vlastník bytu (rodinného domu) ………………………………………………………………………………… <.>
<br> nájemce bytu (rodinného domu) ………………………………………………………………………………… <.>
<br> Na základě jakého právního vztahu (nájemní smlouva,podnájemní smlouva,apod.) ……………………………….<.>
<br> Podmínky současného bydlení – skutečný pobyt (vyplňte v případě,že v současnosti nebydlíte na adrese trvalého pobytu)
<br> adresa (pokud se liší od adresy trvalého bydliště) ………………………………………………………………….<.>
<br> popis bytu,ve kterém zájemce o byt v současnosti bydlí …………………………………………………………….<.>
<br> Jedná se o byt: (zakroužkujte jednu z možností)
<br...
Záměr - pronájem obecního bytu Tučapy čp. 229.pdf
Tučapy 19,391 26 Tučapy u Soběslavě
<br> Č.j.: 539/2021/RO-83 V Tučapech dne 07.05.2021
<br> Věc; Záměr obce
<br> Obec Tučapy zveřejňuje záměr pronajmout byt ve třetím podlaží budovy čp.229 v Tučapech (okál) <.>
<br> Dispozice bytu je následující: - pokoj č.1 19,44 m2 — pokoj č.2 12,40 m2 - pokoj č.3 12,00 1112
<br> — kuchyň 8,00 1112 - předsíň 5,42 1112 — koupelna 2,93 m2 - WC 1,50 m2 - sklep 6,37 m2 — ostatní 18,47 1112 - garáž 16,10 1112
<br> Celková výměra bytu + garáž činí 102,93 m2 <.>
<br> Minimální měsíční náj emne' včetně vybavení bytu a pronájmu garáže činí 4 450,- Kč + služby.Nájemní smlouva na byt bude uzavřena od01.07.2021 na dobu určitou na 1 XXX s možností prodloužení této smlouvy <.>
<br> Prohlídka bytu proběhne po domluvě od 03.06.do 10.06.2021 <.>
<br> Výběr nájemce proběhne dle kritérií uvedených včl.III pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví obce Tučapy (www.tucapy.cz)(usnesení Rady obce Tučapy ze dne 14.5.2020,č.349/2020/RO-52) <.>
<br> Zájemci o pronájem musí doručit své písemné nabídky na adresu Obecního úřadu Tučapy,391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19.nejpozději do 16.06.2021 do 15:00 hodin,a to v zalepené obálce,na které bude uvedeno na přední straně „NEOTVÍRAT — NABÍDKA NA BYT ČP 229“ a na zadní straně jméno,příjmení a adresa zájemce <.>
<br> Písemná nabídka záiemce musí obsahovat:
<br> 1.Jméno a příjmení zájemce,datum jeho narození,trvalé bydliště,rodinný stav,označení zaměstnavatele a pracovní zařazení,resp.v případě OSVC předmět podnikání <.>
<br> Obec Tučapy,Tučapy 19,391 26 Tučapy,tel: 381 594 736 Identifikátor DS: 6fdb5eu,e-mail: obec©tucapy.cz.cz,www.tucapy.cz
<br> Tučapy 19,391 26 Tučapy u Soběslavě
<br> 2.Jména a příjmení dalších osob,se kterými bude žadatel byt užívat,datum jejich narození,trvalé bydliště,rodinný stav,zaměstnavatele a pracovní zařazení,resp.v případě OSVC předmět podnikání,a vztah těchto osob k zájemci <.>
<br> 3.Nabídku měsíčního nájemného v korunách českých.4.Udaje o současném bydlení zájemce — velikost,adres...

Načteno

edesky.cz/d/4632634

Meta

Zveřejnění záměru   Zákon 106/1999   Pronájem   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz