« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Rozpočtové opatření č.4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpoctove_opatreni_c._4.pdf
Obec Dražůvky,020 00488429 KED4 1.0.12 URDDG
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.412021
<br> Zastupitelstvu předšoženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy Par Po! orgl org.? N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1) 4111 98037.0,00 41 000,00 41 000,00 Neinvestpřijlfansfery z všeobpokl.Celkem za Par:_ __ __,0.00 41 000,00 41 000,00 2) 5402 2226 119 0,00 96 000,00 96 900,00 Příjmy z finančního vypořádání mezi Celkemlza 031_0402 0,00 95 900,00 96 900,00 Fínančnívypořádání Příjmy celkem 0,00 137 900,00 137 900,00 Financování Par Po! orgií.org2 N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 8115 3 194 000,00 -13? 900,00 3 056 100,00 Změna stavu krátkodobých prost Celkem za Par: 3 1.94 000,00 -137 900,00 3 055 100,00 Financování celkem 3 194 000,00 -137 900,00 3 055 100,00
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> Příjmy XXX XXX orgl org.? Původní Změna Po změně Název XXXX xxxx xxxxx xxxxx 4 128 900,00 41 000,00 4 159 000,00 Bez paragrafu 6402 xxxx xxxxx xxxxx 0,00 90 000,00 90 900,00 Finanční vypořádání Příjmy ceikem * 4 123 900,00 137 900,00 4 200 800,00 Financování Par Po: orgl orgz Původní Změna Po změně Název 0000 sxxx xxxxx xxxxx 3 304 000,00 -137 900,00 3 166 100,00 FINANCOVANI Financování Ee|kem 3 304 000,00 „137 900,00 3 100 100,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.4
<br> ad 1) kompenzační bonus ad 2) DSO Trkmanka
<br> V souladu s ustanovením & 10 zákona č.250í2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváieno usnesením: starostkou Nemam dne: 30.04.2021
<br> Zpracoval: XXXXXXXX XXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> !; VrfS— 6/10 [ café—11444017! Tý Šíité—' jéfý
<br> lil

Načteno

edesky.cz/d/4631131


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz